انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.
مرور برچسب

کانون پرورشی فکری کودکان

خطّ کانون

دهه‌ی چهل در شکل‌گیری «گرافیک مدرن ایران» مهم‌ترین دوره‌ی تاریخ گرافیک در این کشور است.…

آن روزها

در ده‌سالگی این شانس را داشتم که ولگردی در کوچه و خیابان را کنار بگذارم و عضو کتابخانه‌ی شماره‌ی…