انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اخبار

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه شانزدهم: درباره ترجمه

✍️مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ شانزدهمین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور محمدرضا پارسایار (فرهنگ‌نویس،…

شورای عالی

یک عکس، یک روایت

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

باز گم شد. بی‌بی‌نا خودش را مدام به مرگ می‌زند. قایم می‌شود صدایش درنمی‌آید. می‌گوید مرگ این شکلی است. چیزی نیست.…

آخرین مطالب

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

سیستان، سال صفر

۱- رودخانه‌هایی که از مرز دو دولت عبور می کنند نباید بدون رضایت طرفین تغییر یابند. ۲- هر گونه عملی که باعث ایجاد…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسو چکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

گزارش نشست‌های یکشنبه‌ها

گزارش نشست ۱۸۸یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ در ایلنا

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران: به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدرضا مریدی» عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران در…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۴

سال های دهه چهل از میدان ژاله (شهدا) به سمت جنوب که منشعب به خیابان شهباز (۱۷ شهریور) است، گذر می کردی؛ نرسیده به…

فرازگفتارها

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma Pedro Almodóvar زن، زمانی واقعی است که…

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

شورای مرکزی

منابع و ماخذ