انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آخرین مطالب

اخبار

برگزاری جلسۀ اول از نشست‌های تهران‌پژوهی: تأملی بر «دگرفضاهای شهر تهران با تأکید…

نشست اول تهران پژوهی در کارگروه انسان‌شناسی شهری برگزار می‌شود. تأملی بر «دگرفضاهای شهر تهران با تأکید بر زمینۀ…

شورای عالی

یک عکس، یک روایت

یک عکس، یک روایت ۴: راز مبهم

از مجموعه‌ عکس‌های مرتضی ودادی گرگرییک عکس سیاه و سفید پیش روی ماست سه دختر و یک پسر در عکس هستند که یکی در…

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

دربارۀ محمود حکیمی: مسافر قصه و تاریخ

ساره دستارانمحمود حکیمی بیش از ۴۰ سال است که برای کودکان و نوجوانان می‌نویسد و طی این سال‌ها حدود ۱۳۲ عنوان…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسوچکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

گزارش نشست‌ها

میزگرد: نظریات هانری لوفبور درباره شهر و شهرنشینی

زهره دودانگهمیزگرد نظریات هانری لوفبور، اندیشمند سرشناس فرانسوی، دربارۀ شهر و شهرنشینی، در پردیس هنرهای زیبای…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۴

سال های دهه چهل از میدان ژاله (شهدا) به سمت جنوب که منشعب به خیابان شهباز (۱۷ شهریور) است، گذر می کردی؛ نرسیده به…

فرازگفتارها

Tutto il mondo soffre di avere perduto la religione. E quasi tutta la poesia di oggi non è, in un modo o…

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ