انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اخبار

انسان‌شناسی و فرهنگ تا سیزدهم نوروز

امروز که بلایی سراسری گریبانگیر جهان شده و در شکل حمله موجودی غیرزنده یعنی ویروس به سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،…

گزارش نشست‌های یکشنبه‌ها

گزارش برگزاری نشست شناخت و درد در عصر ایران

در این نشست دکتر مریم رسولیان (عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و متخصص روانپزشکی) و دکتر مزدک دانشور (پزشک و…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

دیمج؛ خاستگاه سیاست و مذهب

دیمج؛ از عهد قجر تا رییس جمهور ۲۸ روزه روایت می کند؛ خاستگاه سیاست و مذهب «برادرشوهرم همکلاسی «شهید رجایی»…

آخرین مطالب

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

تاریخ فرهنگیِ بدن و بدن‌مندی در ایرانِ عصر جدید (۱۰)

مسلماً توجهات متمرکز بر بهداشت و سلامت بدن بسیار هم خوب و قابل تقدیر است ؛ مسئله بر سر تفسیر دولت جدید از قدرت و…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسو چکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

شورای عالی

انتشارات

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ