انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اخبار

انتشار کتاب هشت گفتار درباره باستان‌شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان

اطلاعات کتاب‌شناختی: هشت گفتار درباره باستان‌شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان، سیّدمنصور سیّدسجادی، ۴۷۸ صفحه،…

گزارش نشست‌های یکشنبه‌ها

دانشگاه و فضاهای عمومی شهری

دانشگاه و فضاهای عمومی شهری؛ تأملی در باب نسبت شهر و دانشگاه با تاکید بر فضاهای عمومی گزارش نشست مجازی…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

دانش بومی مدیریت و مهار سیلاب در باغستان سنتی قزوین

دانش بومی مدیریت و مهار سیلاب در باغستان سنتی قزوین:سزاوار نگاهی نو در زمینه حفاظت و احیا نویسندگان: مریم…

آخرین مطالب

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

تاریخ فرهنگیِ بدن و بدن‌مندی در ایرانِ عصر جدید (۱۷)

با فرمان ورود میز و صندلی در خوراک پزی ها و قهوه خانه ها ، گرچه به لحاظ هستی شناسی، فضای اجماع و اتصالِ «بدنِ خود و…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسو چکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

شورای عالی

انتشارات

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ