انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آخرین مطالب

اخبار

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه بیست و دوم: بازتاب زندگی زنان از خلال سینمای مستند

✍️مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ بیست و دومین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور آزاده بیزارگیتی…

شورای عالی

یک عکس، یک روایت

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

باز گم شد. بی‌بی‌نا خودش را مدام به مرگ می‌زند. قایم می‌شود صدایش درنمی‌آید. می‌گوید مرگ این شکلی است. چیزی نیست.…

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

درام تاریخی عصر پهلوی اول و رابطه آن با خشونت

زهرا رستمیچکیدهویژگی بارز ادبیات عصر پهلوی اول، پیروی از ناسیونالیسم تبلیغ شده توسط حکومت وقت بود که در…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسوچکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

گزارش نشست‌های یکشنبه‌ها

گزارش نشست ۱۸۸یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ در ایلنا

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران:به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمدرضا مریدی» عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران در…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۴

سال های دهه چهل از میدان ژاله (شهدا) به سمت جنوب که منشعب به خیابان شهباز (۱۷ شهریور) است، گذر می کردی؛ نرسیده به…

فرازگفتارها

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma Pedro Almodóvarزن، زمانی واقعی است که…

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ

شورای مرکزی