انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آخرین مطالب

اخبار

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و دوم: دو سال تلاش یونسکو برای تعلیم زنان شمال…

️ جلسه چهل و یکم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ دربارۀ کتاب «برایم شمعی بیافروز» اثر ریتا ویزینگر برگزار خواهد شد. این…

شورای عالی

یک عکس، یک روایت

حکایت تن و خاک؛ تن بیرون‌زده از خاک

آزمایشگاه - این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا…

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

انارستانِ لعل‌بار: خلاء توسعهِ تاریخ و فرهنگ‌بنیاد (۳)

اما اگر رود و گورستان و امامزاده کنار این سایت تاریخی، مرده‌ریگِ بازماندهِ گذشتگانِ ماست، اکنونیان غم و اندیشه‌…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسوچکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

گزارش نشست‌ها

فیلم مستند، مواجهۀ خلاق و روایی با امر واقع

جلسۀ چهاردهم پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ با عنوان « فیلم مستند، مواجهۀ خلاق و روایی با امر واقع» روز ۸ مهر۱۴۰۰ ساعت ۱۵…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۴

سال های دهه چهل از میدان ژاله (شهدا) به سمت جنوب که منشعب به خیابان شهباز (۱۷ شهریور) است، گذر می کردی؛ نرسیده به…

فرازگفتارها

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma Pedro Almodóvarزن، زمانی واقعی است که…

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ

شورای مرکزی