انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آخرین مطالب

اخبار

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه بیست و هشتم: نمایشگاه‌های جهانی و مسئلۀ هویت ملت‌ها

✍️مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ بیست و هشتمین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور محمدرضا مریدی (عضو هیئت علمی…

شورای عالی

یک عکس، یک روایت

حکایت تن و خاک؛ تن بیرون‌زده از خاک

آزمایشگاه - این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا…

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

انارستانِ لعل‌بار: خلاء توسعهِ تاریخ و فرهنگ‌بنیاد (۲)

دوشنبهازگذشته‌ها،  قمرود این خواهر‌خوانده زنده‌رود و عامل حیات منطقه جبال، با چند رستاقِ (شهرستان امروزی)…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسوچکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

گزارش نشست‌ها

شاهنامه مظهر آزادی است

این مطلب بازنشر است و قبلا در تارنمای خبری زرتشتیان (امرداد) منتشر شده است.صد و چهل و سومین نشست یکشنبه‌های…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۴

سال های دهه چهل از میدان ژاله (شهدا) به سمت جنوب که منشعب به خیابان شهباز (۱۷ شهریور) است، گذر می کردی؛ نرسیده به…

فرازگفتارها

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma Pedro Almodóvarزن، زمانی واقعی است که…

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ

شورای مرکزی