انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اخبار

درگذشت خسرو سینایی

عکس از حامد کلجه‌ای ؛ خسرو سینایی در مراسم سالگرد انسان‌شناسی و فرهنگ، موزه ملک خسرو سینایی درگذشت؛ خبری کوتاه…

گزارش نشست‌های یکشنبه‌ها

همه علیه سلطه نوفئودالیسم بر شهر تهران

نشست یکصد و شصت و نهم یکشنبه‌های انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران…

یک عکس، یک روایت

یک عکس، یک روایت ۱۵

عکس: مهرداد اسکویی، سورن و آریو، لانگلاو بروتاتی، فرانسه ۱۳۹۹ روایت: ناصر فکوهی خوشبختی می تواند به پهنای…

آخرین مطالب

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

پدرم وقتی مُرد… 

دل‌نوشته‌ای برای خسرو سینایی عکس از مهرداد اسکویی هنرمندان و نویسندگان و فیلم‌سازانی که در بیست سال اخیر برای…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسو چکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

شورای عالی

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

دانش بومی مدیریت و مهار سیلاب در باغستان سنتی قزوین

دانش بومی مدیریت و مهار سیلاب در باغستان سنتی قزوین:سزاوار نگاهی نو در زمینه حفاظت و احیا نویسندگان: مریم…

فرازگفتارها

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma Pedro Almodóvar زن، زمانی واقعی است که…

علوم سیاسی و اقتصادی

شلیک کردن به مغز عروسک

واژه «ترور» از ریشه های باستانی لاتین و یونانی یکسانی میآید که میتوان آن را به مفاهیم «ترس» و «وحشت» و «هراس» نزدیک دانست. در یونان باستان واژه «ترور»…

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ