انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

آخرین مطالب

اخبار

جلسات پرسش و پاسخ، جلسۀ پنجاه و هفتم: بال‌هایی در صندوق

جلسۀ پنجاه و هفتم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ با نقد و بررسی کتاب « بال‌هایی در صندوق، یا یادداشتهایی بی‌سر‌وته که…

شورای عالی

یک عکس، یک روایت

حکایت تن و خاک؛ تن بیرون‌زده از خاک

محمد زارعآزمایشگاه - این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد…

علوم انسانی

علوم اجتماعی

مطالب تصادفی

علوم سیاسی و اقتصادی

طبیعت و فرهنگ

هنر و ادبیات

شهر و معماری

تاریخ و پیش از تاریخ

تاریخ فرهنگی ایران مدرن

شرکت‌های سهامی زراعی «رودپیش» و «فومن»؛ تجربه‌ای دشوار!

اشاره: از دهۀ ۱۳۴۰ و با آغاز مرحلۀ سوم اصلاحات ارضی در ایران، نوعی از سامانۀ تولید زراعی از طرف دولت در…

مجله پژوهش‌های انسان شناسی

مقایسه آیین‌های موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی

مقایسۀ دو آیین موسیقایی مشابه شوشی و عروس‌گولی در تناظر با آیین کوسه مریم قرسوچکیده سه آیین شوشی در هرمزگان،…

گزارش نشست‌ها

گزارش جلسۀ ۴۳: اشتغال زنان از دیدگاه روانشناسی (بازنگری به خدمات و تسهیلات…

چهل و سومین جلسۀ گفتگوی انسان‌شناسی و فرهنگ با عنوان « اشتغال زنان از دیدگاه روانشناسی » روز ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵…

پروژه بازنمایی شهری ایران مدرن

کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۱۴

سال های دهه چهل از میدان ژاله (شهدا) به سمت جنوب که منشعب به خیابان شهباز (۱۷ شهریور) است، گذر می کردی؛ نرسیده به…

فرازگفتارها

فرازگفتار (۵)

Una es más auténtica, mientras más se parece a lo que soñó de sí misma Pedro Almodóvarزن، زمانی واقعی است که…

برنامه‌های دیداری و شنیداری

مطالعات منطقه ای ایران

مطالعات منطقه‌ای جهان

منابع و ماخذ

شورای مرکزی