انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درباره ما

انسان‌شناسی و فرهنگ به عنوان تشکلی داوطلبانه که عمده فعالیت‌های آن براساس روابط غیرمالی و غیرپولی اداره می‌شود، اهدافی را برای خود دنبال می‌کند که مهم ترین آنها عبارتند از:

ترسیم افقی دیگر در فضای فرهنگی ایران و گام برداشتن به سوی دانایی و بالابردن فرهنگ عمومی
ایجاد شبکه‌ای از دوست‌داران فرهنگ و به اشتراک گذاشتن دانش و آموخته‌های خویش با دیگران
ایجاد انگیزه در دانشوران و دانشجویان به پژوهش فرهنگی و نویسندگی
ایجاد زمینه‌های تالیف و ترجمه‌ی آثار مهم و اثرگذار در حوزه‌ی علوم انسانی
ایجاد زمینه‌های بین‌رشته‌ای و چندوجهی دیدن علوم انسانی
کمک به شناخت فرهنگ و زبان ملی، فرهنگ‌ها و زبان‌های ایرانی و نیز فرهنگ های غیرایرانی
انتشار اخبار حوزه‌ی فرهنگ به صورت تفصیلی و علمی و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی
ایجاد زمینه‌های همکاری فرهنگی و علمی در تمام سطوح ملی و محلی و بین المللی با بی‌اثر نمودن نگاه و اندیشه‌ی «محفلی»

این نهاد علمی- فرهنگی دارای تشکیلاتی است که در زیر عنوان شده است:
– مدیر موسسه
– اعضای شورای عالی شامل پیش‌کسوتان و فعالان عرصه‌های فرهنگی و علمی
– اعضای شورای علمی شامل
– اعضای شورای مرکزی شامل مدیر موسسه، مدیر سایت انسان‌شناسی و فرهنگ، مدیر روابط عمومی، مدیر انتشارات، مدیر روابط بین‌الملل، مدیر سایت تاریخ فرهنگی ایران مدرن
– سردبیران سایت انسان‌شناسی و فرهنگ
– نویسندگان سایت انسان‌شناسی و فرهنگ و سایت تاریخ فرهنگی ایران مدرن
برای آشنایی با هر گروه می‌توانید به صفحه آنان در همین سایت مراجعه کنید.