انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پانزدهمین کنفرانس جهانی روان شناسی کاربردی

امیر عسکری

تصویر: دانشگاه میسور

پانزدهمین کنفرانس جهانی روان شناسی کاربردی در دانشکده روان شناسی، دانشگاه میسور هندوستان – فوریه ۲۰۱۱

کنفرانس روان شناسی:

دانشکده روان شناسی دانشگاه میسور، میزبان پانزدهمین کنفرانس بین المللی روان شناسی کاربردی از چهارم تا ششم فوریه ۲۰۱۱ میلادی می باشد. این کنفرانس از چهل و شش سال پیش در سطح ملی و از پانزده سال پیش در سطح جهانی، همه ساله در یکی از شهرهای دانشگاهی هندوستان برگزار می گردد. برهمین اساس، سال ۲۰۱۱ دانشکده روان شناسی میسور میزبان پ‍ژوهشگران علوم رفتاری، تربیتی، اجتماعی و شناختی می باشد. شعار کنفرانس با عنوان “مهارتهای زندگی برای کیفیت زندگی” است. پژوهشگران و دانشجویان گرامی علاقه مند به شرکت در کنفرانس می توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه (۸) بروشورهای شرکت در کنفرانس را دانلود و پس از پرکردن موارد به همراه خلاصه مقاله به آدرس اینترنتی نوشته شده در بروشور ارسال نمایند.

برای مطالعه کامل مطلب در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه

Microsoft Office document icon 6996.doc 126 KB۶۹۹۶ (۱)