انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

اولین میزگرد تخصصی روان شناسی سلامت با عنوان “فرهنگ و سلامت “

اولین میزگرد تخصصی روان شناسی سلامت با عنوان “فرهنگ و سلامت ” در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با حضور جمعی استادان و دانشجویان دوره دکتری روان شناسی سلامت در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۱ برگزار شد.

کارشناسان برنامه:

(آقایان دکتر)

*ناصر فکوهی – انسان شناس فرهنگی- دانشیار دانشگاه تهران

*حسن عشایری- عصب شناس- استاد تمام دانشگاه علوم پژشکی تهران

*احمد برجعلی-روانشناس- دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

*نعمت االه بابایی- پزشک و متخصص مدریت خدمات درمانی- استاد یار دانشگاه علوم بهزیستی

مجری :

*محمدرضا صیرفی-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج- دانشجوی دکتری روان شناسی سلامت

 

محورهای میزگرد :

– مقدمه ای بر فرهنگ و سلامت ، بیماری

– رابطه ی بین فرهنگ و سلامت،بیماری

– نحوه اثر گذاری مولفه های فرهنگی بر سلامت و بیماری

– نقش فرهنگ ایرانی در سلامت و بیماری

مقدمه :

گر چه جایگاه عوامل غیر زیستی و تاثیر آنها بر سلامت و بیماری برای بشر از دیر باز شناخته شده است، اما پذیرش و کاربرد آن در حوزه ی دانشهای مختلف و علوم گوناگون در طول سالیان متمادی جایگاه های متفاوتی را طی کرد. در اوایل دهه ۱۹۷۰ در انجمن روانشناسان آمریکا کار گروهی را تشکیل شد تا اثر عوامل رفتار ی و روانشناسی بر سلامت و بیماری جسمی مورد بررسی قرار گیرد. پیرو این کار گروه و در سال۱۹۷۸، بخش “روانشناسی سلامت” در APA تشکیل شد و در سال ۱۹۸۲ اولین مجله آن به چاپ رسید. ماتاروزو به عنوان اولین رئیس این Division روانشناسی سلامت را به عنوان تخصص بین رشته ای معرفی کرده است که هدف آن کاربرد دانش و یافته های روان شناسی در حفظ و ارتقاء سلامت ،پیشگیری و درمان بیماری های جسمی ،سبب شناسی بیماریها و ناخوشی ها و همچنین تحلیل سیستم های خدمات بهداشتی و ارتقاءکیفیت و ایجاد خط مشی مناسب می باشد.

عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز به مانند فاکتور های روان شناسی می توانند بر سلامت و بیماری تاثیر بگذارند.تلاش این میز گرد بررسی نقش فرهنگ و نحوه تاثیر گذاری آن بر سلامت و بیماری می باشد. امید است گفتگو های بین رشته ای راهی تازه جهت تبیین بهتر پدیده ها و تضارب افکار کارشناسان باشد.

 

متن کامل میزگرد را در فایل پیوست مطالعه کنید

mizegerd-salamat