انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش سومین کنفرانس بین‌المللی «زندگی کنونی و آخرت: باورها و اعمال»

سومین کنفرانس علمی بین‌المللی انجمن لیتوانیایی مطالعۀ ادیان با همکاری انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی، با عنوان «زندگی کنونی و آخرت: باورها و اعمال» در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵ (۱ و ۲ آبان ۱۳۹۴) در ویلنیوس لیتوانی برگزار شد.

کنفرانس با سخنرانی تونی والتر، استاد مطالعات مرگ در دانشگاه بث و برجسته‌ترین جامعه‌شناس حال حاضر در حوزۀ مرگ و مردن آغاز شد. والتر مقاله‌ای با عنوان «چرا مرده‌های امروزی فرشته شده‌اند؟» ارائه داد. مقاله والتر، به تحلیل تغییرات اخیر در برخی از کشورهای غربی از دور شدن از اعتقاد به اینکه روح مرده‌هایی که به بهشت می‌روند به روح دیگر افراد درگذشتۀ خانواده می‌پیوندد به این ایده که مردگان فرشته می‌شوند، می‌پردازد. این تغییر جهت به‌ویژه در بین عزاداران جوانی مشاهده می‌شود که انتظار دارند زندگی بلندمدتی تا پیوستن به بهشت داشته باشند. درواقع، برخلاف ارواحی که در بهشت آرمیده‌اند، فرشتگان می‌توانند رفت‌وآمد کنند و زندگی‌شان را در زمین ادامه دهند. مرگ فرشته‌ای، تجارب جوانان از زندگی با مرده‌ها در زمین را بیان می‌کند، و این برخلاف عزاداران سالمندی است که منتظر پیوستن خودشان به بهشت هستند.

در ادامه، چهل‌وچهار سخنرانی در ده پنل ارائه شد که عناوین پنل­ های تخصصی عبارت‌اند از:

پنل اول: زندگی کنونی و آخرت: رویکردهای کتب مقدس و مسیحیت اولیه

پنل دوم: زندگی کنونی و آخرت: مسیحیت معاصر

پنل سوم: زندگی کنونی و آخرت در آسیای معاصر

پنل چهارم: زندگی کنونی و آخرت در الحادگرایی معاصر

پنل پنجم: تناسخ در اینجا و آخرت

پنل ششم: زندگی کنونی و آخرت در تصویرسازی‌ها

پنل هفتم: زندگی کنونی و آخرت در آیین بودائی

پنل هشتم: مناسک رایج دین

پنل نهم: زندگی کنونی و آخرت در جنبش‌های نوین دینی

پنل پایانی: زندگی کنونی و آخرت: بینش‌هایی از کشورهای بالتیک

فایل چکیده مقاله های این کنفرانس در بخش پیوست در دسترس می باشد.

۳۰۳۸۰-۵۵۰

http://en.religijotyra.lt/