انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هویت فرهنگی محلی، ملی و جهانی و ورزش فوتبال: مطالعه تطبیقی باشگاه های پرسپولیس تهران و گهر دورود لرستان(۶)

امروز ساعت هفت غروب پرسپولیس و داماش در هفته بیست و نهم لیگ برتر دیدار می کنند، هر چقدر هم عجله می کنم بازهم دیر به بازی می رسم، این بار زودتر حرکت کرده بودم اما درست ساعت هفت از ورودی شرقی ورزشگاه داخل شدم و وقتی به ورزشگاه رسیدم چند دقیقه از بازی گذشته بود. اهمیت زودتر رسیدن به ورزشگاه این است که چون بازی ها دیر وقت برگزار می شود معمولا بعد از بازی فرصتی برای صحبت کردن با تماشاگران نیست، مخصوصا بازی های این فصل پرسپولیس که هیمشه هوادارانش را افسرده و سرخورده راهی خانه می کند.

 

برای مطالعه این بخش در زیر کلیک کنید:

 

 

بخش اول:
http://anthropology.ir/node/15633

بخش دوم:
http://anthropology.ir/node/15662

بخش سوم:
http://anthropology.ir/node/15672

بخش جهارم:
http://anthropology.ir/node/15679

بخش پنجم:
http://anthropology.ir/node/15696

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۵۷۴۰.doc 416.5 KB