انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نود و دومین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ

دومین نشست از دوره چهارم «یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ» (نود و دومین نشست) روز یکشنبه آینده برگزار می شود. در ابن نشست دکتر عبدالله بیچرانلو درباره «فرهنگ شهرت» و دکتر جبار رحمانی درباره «آیین ها و فرهنگ شهر» سخنرانی خواهند کرد. فیلم مستند «نخل» اثر فرهاد ورهرام نیز در این برنامه به نمایش در می آید.

نشست نود و دوم همچون همیشه در محل پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات برگزار می شود. آدری: تهران، میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، لعد از سفارت عراق جنب خیابان دمشق.

ساعت برنامه : ۱۶ تا ۱۹ بعد از ظهر. لطفا یک ربع پیش از شروع برنامه در محل حضور به هم رسانید. ورود برای همه علاقمندان آزاد است.

حضور شما در این برنامه و دیدار نزدیک، باعث دلگرمی و تداوم برنامه های ما است.