انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

میدان های شهر یزد

یزد – میدان کاج

پروژه عکاسی درس انسان شناسی شهری کارشناسی ارشد / پروژه میدان های شهر یزد / استاد:دکتر ناصرفکوهی / دانشجو: فاطمه حیدرنیا

میدان های شهری برای شهروندان تبلور زندگی جمعی آنهاست

میدان های شهری باید پاسخگوی نیاز زندگی اجتماعی و جمعی آنها در مقیاسی بالاتر از حد محلات باشند. میدان شهری باید بتواند تجمع و کنش بین شهروندان را بارور سازد.

میدان به محدوده ای ساکن، جمع پذیر ، یکپارچه و دارای زندگی جمعی برای شهروندان گفته می شود. یکی از عناصر اصلی شالوده شهر، به ویژه در شهرهای کهن، میدان های شهری هستند. بسیاری از میدان ها به عنوان سازمان دهنده کالبدی و فضایی عناصر پیرامون خود عمل می کنند.
به تعبیری دیگر، نقش میدان به عنوان فضای عمومی شهر و محله از همان آغاز از مصر باستان تا به امروز، جمع کردن بناها و عناصر شهری و محله ای بوده است و در واقع گردآمدن حول یک فضاست که آن را میدان نامیده اند بدین اعتبار میدان ها نخستین و ارزنده ترین فضاهای شهری هستند. هنگامی که از «آگورا»، «فروم»، «پیاتزا»، «پلازا» و میدان سخن به میان می آوریم، از فضای شهری صحبت می کنیم که دارای فضایی باز و به نسبت وسیع و معین است که کارکردهای متفاوتی از ارتباطی، اجتماعی، تجاری، ورزشی و یا ترکیبی از دو یا چند کارکرد مزبور دارد و به طور خلاصه مکانی برای مراودات اجتماعی، تجمع شهروندان و ارتباطات متقابل بین آنها است.میدان از جمله فضاهایشهری می باشد که عرصه نمایشی است برای زندگی یک شهر و از حرکت، کوشش و تلاش برای زندگی وسرزندگی شهروندانش خبر میدهد.

برای خواندن متن کامل تحقیق به همراه تصاویر بر روی لینک زیر کلیک کنید:

city-of-yazd—squares