انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جایگاه ادبیات عامه در مجموعه­ های تلویزیونی رسانه ملی

فاطمه عظیمی فرد

چکیده

فرهنگ مردم یا فرهنگ عامه، همه ابعاد زندگی انسان از باورها و عقاید گرفته تا آداب و رسوم و خلق و خو و هنجارها و هنر را در برمی­گیرد. ادبیات عامه نیز که خود گستره وسیعی دارد و شامل ترانه و اشعار، چیستان، مثل، متل، ضرب­ المثل‌، دعا‌، سوگند، قصه و ترانه کار و جز آن می‌شود، بخشی از فرهنگ مردم را تشکیل می­دهد. فرهنگ مردم پدیده­ ای پویاست که به طور دائم در حال تحول است و بخشی از هویت فردی و جمعی را بازنمایی می­کند. رسانه ­ها، به‌ ویژه تلویزیون یکی از عواملی هستند که شناخت عناصر هویتی را ممکن می­ سازند. در ایران سریال‌سازی تلویزیونی با رویکرد ملی و فرهنگی بعد از ورود تلویزیون به ایران در سال ۱۳۳۷ آغاز شد. در مقاله حاضر تلاش شده است میزان حضور ادبیات عامه در مجموعه­ های تلویزیونی سیما در گروه اجتماعی بررسی شود. ازاین­ رو، سه مجموعه تلویزیونی (در پناه تو، اولین شب آرامش و تکیه بر باد) انتخاب شدند. در این مقاله تلاش شد مصادیقی از ادبیات عامه از جمله: ترانه و اشعار، چیستان، مثل و قصه، کنایه و اصطلاح، دعا و سوگند در سه مجموعه استخراج گردد. نتایج نشان می­­ دهد میزان حضور عناصر ادبیات عامه در مجموعه­ های بررسی شده محدود است.
واژه ­های کلیدی: هویت ملی، فرهنگ مردم، ادبیات عامه، مجموعه­ های تلویزیونی.
برای ملاحظه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه فرمایید:

۷۸