انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

بدن تکه تکه شده، قطعه به مثابه استعاره ای از مدرنیته

بدن تکه تکه شده، قطعه به مثابه استعاره ای از مدرنیته، لیندا ناکلین، ترجمه مجید اخگر، تهران، نشر «حرفه هنرمند»، ۱۳۸۵.

این کتاب، کاری است از انتشارات «حرفه هنرمند» که مجله ارزشمندی نیز با همین نام و با محوریت هنر و به ویژه هنرهای تجسمی و گرافیک را منتشر می کند. درباره نویسنده کتاب در مقدمه آن می خوانیم: «ناکلین که کرسی استادی هنر مدرن لیلا اچسون والاس در انستیتوی هنرهای زیبا را در اختیار دارد ، و سابقه تدریس در کالج واسار، مرکز تحصیلات عالیه دانشگاه سیتی نیویورک و دانشگاه ییل را نیز در کارنامه پر بار خود دارد، بیش از هر چیز به عنوان پیشگام نقد فمینیستی تاریخ هنر شناخته می شود. در حقیقت مقاله او با عنوان «چرا تاکنون زن هنرمند بزرگی وجود نداشته است» که در سال ۱۹۷۱ انتشار یافت، چالشی اساسی و مناقشه برانگیز پیش روی تاریخ نگاران هنر قرار داد تا روش های عملی و چار چوب های مفهومی خود را در راستای ایجاد تخولی فکری، سیاسی و اخلاقی در حوزه کارشان به نحوی اساسی دیگر گون سازند» (ص. ۱۱). کتاب با صفحه بندی و تصاویری زیبا و در تعداد صفحاتی اندک ، نقدی عمیق درباره بخشی از هنر تجسمی مدرن عرضه می کند که برای همه علاقمندان به حوزه های هنری و جامعه شناسی ارزشمند است.

تلفن ناشر: ۲۲۸۴۵۱۷۰