انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کیفیت معماری برای کودکان بر اساس ادراک حسی آنان از محیط

الناز پوریمین

ادراک حسی کودک از محیط

به‌زعم نایسر “ادراک، فرایند کسب اطلاعات از محیط اطراف انسان است. این فرایند فعال و هدفمند است. ادراک نقطه‌ای است که شناخت و واقعیت به هم می‌رسند”. برای تشریح و تبیین چگونگی ادراک محیط، تلاش‌های زیادی شده است که مبانی نظری طراحی محیط را تحت تأثیر قرار داده است. طراحان همیشه در فهم نظریه‌های ادراک با مشکل مواجه بوده‌اند و نظریه‌های متعدی در این باب به اشتراک گذارده‌اند.

بحث احساس و ادراک در روان‌شناسی امروز تحت عنوان ادراک حسی بر اساس دستاوردهای علوم تجربی و به‌خصوص فیزیولوژی در روان‌شناسی تجربی مطرح می‌گردد. در این علوم، ادراک حسی به‌عنوان فرایندی است که از واقعیت محرک‌های فیزیکی و شیمیایی محیط آغاز می‌شود و با چگونگی واکنش موجود زنده و تحلیل و تفسیر روانی که موجب سازش آن با محیط خود می‌شود، خاتمه می‌یابد [۱]. انتقال اثر محرک از گیرنده حسی به سیستم اعصاب مرکزی، که به‌صورت عینی قابل‌پیگیری است، احساس نامیده می‌شود. این احساس ارزش شناختی ندارد و به‌گونه‌ای منفعل حاصل می‌گردد و اساسی صددرصد فیزیولوژیک دارد و آنچه به آن معنا می‌بخشد پدیده­ی ادراک است. پدیده­ی ادارک، فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی دارای معنا می‌شوند و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیاء را درمی‌یابد. این عمل به‌اندازه‌ای سریع در ذهن آدمی صورت می‌گیرد که هم‌زمان بااحساس به نظر می‌رسد [۲].

انسان هنگام تولد با توانش‌های حسی مجهز است. هر حسی را نیز میزان و مجال فعالیت خاص و محدودی است. چنانکه- مثلاً- چشم نمی‌تواند تمام امواج نور پخش‌شده در جهان را ببیند، گوش از احساس تمام امواج صوتی محیط عاجز است؛ همچنین سایر حواس بیش از استعداد فطری خود نمی‌توانند فعالیت کنند و علم ما نسبت به عالم خارج با همین حدود حسی، متناسب است. به همین سبب است که عالم محسوس کودک با عالم اشخاص بالغ و دنیای انسان با دنیای حیوانات اختلاف دارد.

فایل کامل مقاله را در لینک زیر دانلود کنید

Pouryamin.memari