انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و یکم: چرا سلامت، چرا نئو لیبرالیسم؟

جلسه چهل و یکم مؤسسهٔ انسان شناسی و فرهنگ با موضوع «چرا سلامت، چرا نئولیبرالیسم (با نگاهی به کتاب سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم)» برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر مزدک دانشور (پزشک و انسان‌شناس) به پرسش های مخاطبان پاسخ خواهد داد.

 

دربارۀ کتاب سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم: در زمانۀ سروری و سلطۀ اندیشۀ نئولیبرال بر جهان، سؤال‌هایی از این دست : «آیا با کنار رفتن دولت از عرصه‌های اقتصادی و اجازه دادن به «دست نامرئی بازار» برای تنظیم روابط انسانی، سعادت جامعه حاصل می‌شود؟ آیا دنبال کردن سود شخصی، سود عمومی را نیز به همراه می‌آورد؟ آیا سابقۀ آزادی بی‌حدومرز اقتصادی در تاریخ تجربه‌ای از رفاه و سلامت عمومی را به همراه آورده است؟ و در آخر آنکه آیا رشد اقتصادی سریع می‌تواند در روندی دیالکتیکی گریبان فرادستان را نیز بگیرد و آنان با طناب بافتۀ خود مرگ تدریجی سلامت‌شان را تجربه کنند؟» سؤالهایی است که نه فقط از اقتصاددانان بلکه از جامعه‌شناسان و مورخان نیز باید پرسیده شود؛ چرا که تأثیر و تأثرات اقتصادی بر روند سلامت فرد و جامعه، عموماً بحثی است که اقتصاددانان بازارگرا از آن گریزانند و نتایج اجتماعی برنامه‌های اقتصادی پیشنهادی خود را نمی‌پذیرند.

 

دربارۀ کتاب سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم در سایت انسان‌شناسی و فرهنگ بخوانید

گزارش ایبنا از کتاب سلامت سوسیالیستی در مناظره با نئولیبرالیسم

 

زمان: ۲۹ اردیبهشت ساعت ۲۱ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

 

این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

 

zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام

Anthropology_iran