انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پناهندگان لهستانی جنگ جهانی دوم در ایران

تصویر: جشن سال نو لهستانی ها در تهران

لهستان از ابتدای جنگ جهانی دوم، بیشترین ضربه ها را از هر دو سوی در گیر، یعنی از یک طرف شووری استالینی و از طرف دیگر آلمان نازی خورد. این کشور عملا بین ، دو قدرت بزرگ تقسیم و نزدیک به دو میلیون نفر از مردم این کشور به صورت های مختلف از اردوگاه های مرگ نازی، تا قتل عام به وسیله نیروی های شوروی کشته شدند. هزاران هزار لهستانی، به ویژه کودکان نیز ناچار به تبعید به وسیله والدین خود شدند تا شاید زنده بمانند، بسیاری از این تبعیدیان نیز به ایران وارد شدند. در مجموعه عکس لیپینسکی، تاریخچه و اسناد مربوط به قربانیان جنگ جهانی مربوط به لهستان گرد آوری شده است در لینک زیر عکس های مربوط به پناهندگان لهستانی ایران را که برخی از آنها تا ده ها سال بعد از جنگ در ایران باقی ماندند را مشاهده می کنید.

http://kresy-siberia.com/gallery/main.php?g2_itemId=6652