انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ویژه‌نامه ۱۴۰۱ و شانزدهمین سالگرد تاسیس انسان‌شناسی و فرهنگ

سخه اول از ویژه نامه نوروز ۱۴۰۱ و شانزدهمین سالگرد تأسیس انسان‌شناسی و فرهنگ منتشر شد.

انسان‌شناسی و فرهنگ با تبریک سال نو و آرزوی داشتن سالی سرشار از سلامتی و شادی برای همه، به اطلاع می‌رساند همه تلاش همکاران و دست‌اندرکاران موسسه آن بود که در روزهای شلوغ پایان سال این ویژه نامه به دست شما برسد و آنچه پیش رو دارید نسخه اول این تلاش است. به همین دلیل حتماً دارای کاستی‌ها و نواقصی است که از چشم ما دور مانده است. به همین دلیل از شما می‌خواهیم در صورت مشاهده آن را به اطلاع ما برسانید.

در اینجا از همه دوستان و اساتید و همراهان انسان‌شناسی و فرهنگ در تدوین و انتشار این ویژه‌نامه تشکر می‌کنیم و می‌دانیم که در روزهای پایانی سال و شلوغی و ترافیک و استرس رسیدن تعطیلات و تأثیر آن بر روال عادی زندگی نوشتن یادداشت و مشارکت در تدوین چنین ویژه‌نامه‌ای چه دشوار است. به همین دلیل از همه نویسندگان آن تشکر ویژه می‌کنیم.

برای دریافت ویژه‌نامه ۱۴۰۱ و شانزدهمین سالگرد تاسیس انسان‌شناسی و فرهنگ کلیک کنید:

vizhenameh1401