انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هویت محلی و مشارکت اجتماعی: مطالعه ی موردی محله ی آبسردار منطقه ی ۱۲ تهران

کلان شهرها از جمله پدیده هائی هستند که در دنیای امروز پیرامون آنها رشته های متنوع و خاصی پدید آمده که هر یک به جنبه هائی از مسائل مربوط به کلان شهرها می پردازد،از این جمله اند رشته های مدیریت شهری،معماری شهری،شهرسازی،جامعه شناسی شهری ، انسان شناسی شهری و.اگر از بعد فیزیکی و معماری و زیبائی شناختی شهرها بگذریم و بر ابعاد فرهنگی – اجتماعی آنها متمرکز شویم، با طیف گسترده ای از مسائل روبه رو می شویم. تعدادی از این مسائل عبارت اند از: – تامین امنیت کلان شهرها که با توجه به خیل عظیمی که ازروستاها به شهرها مهاجرت می کنند،مسا له ی بسیار مهمی است.- عدم ادغام پذیری قومیت های مختلف که هریک با فرهنگی متفاوت که خاص همان گروه های قومیتی است ، مهاجرت کرده اند و حالا در کنار هم به شیوه ی خود زندگی می کنند و این خود مساله ای بسیار مهم است. – به تبع مسائل از پیش ذکر شده ما انواع مختلف جرائم را در کلان شهرها می بینیم،اعم از جرائمی که در هر نوع جمعیتی دیده می شود مثل سرقت،فحشا،اعتیاد و…و یا جرائمی که خاص کلان شهرهاست.