انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معبد باستانی کیلاس

مقدمه:

معبد باستانی کیلاس یا کیلاش ( Kailasa) که در ایالت ماهاراشترا در غرب هند و در شهر اورنگ آباد در منطقه باستانی الورا Ellora واقع شده یکی از زیباترین و اعجاب انگیزترین معابد صخره ای شبه قاره هند می باشد که از یک تکه صخره یکپارچه تراشیده شده و در کل غار معابد الورا یکی از مناطق حفاظت شده و جز ء میراث جهانی یونسکو است .سبک معماری آن بیشتر به دوره سلسله امپراتورای های پالوا Pallava و چالوکیا Chalukya شبیه است ,این معبد را پادشاه کریشنا در دوره سلسله امپراتوری راشتراکوتا Rashtrakuta یعنی بین سال های ۷۷۳-۷۵۰ م ساخت .افسانه ای در باره این معبد وجود دارد که می گوید پادشاه کریشنا چندین بیماری خطرناک داشت و پزشکان از معالجه او در مانده بودند همسر او به درگاه شیوا Shiva یکی از خدایان سه گانه هندو دعا کرد که اگر همسرش به سرعت شفا یابد معبدی در تقدیس و تکریم او برپا خواهد کرد ,دیری نگذشت که پادشاه کریشنا بهبود یافته و به سلطنت بازگشت .

معماری:

معبد کیلاس در واقع دارای نوع خاصی از معماری و کنده کاری های ویژه می باشد ,به علت بزرگ و عظیم بودن این معبد برخی دانشمندان هندی معتقدند که این معبد را چندین پادشاه در طی سال های متمادی و به تدریج ساخته اند,مثلا M.K.Dhavalikar باستان شناس معروف هندی باور دارد که طرح اولیه و ساخت ابتدایی آن به دستور پاد شاه کریشنای اول Krishna بوده و پس از او پادشاهان دیگر این سلسله آن را تکمیل کرده اند ,این معبد از چندین بخش مهم مانند معبد اصلی ,دروازه اصلی ,ناندی منداپا Nandi Mandapa یا ستون های بیرونی معبد اصلی ,طبقات پایینی معبد ,مجمسه های بیرونی فیل و شیر ,مجمسه های فیل های دربار , ستون پیروزی ,کنده کاری های داستان های حماسی کتاب رامایاناRamayana یا سرگذشت رامRama یکی از خدایان هندو, کنده کاری های داستان های حماسی کتاب ماهابهارتMahabharata که یکی از بزرگترین کتب حماسی هندی ها محسوب می شود,سه زیارتگاه اصلی که با مجمسه های خدا بانو (الهه ) های رودخانه یعنی گنگاGanga ,جمناYamuna و سرسوتیSaraswati تزیین شده , ستون هایی با مجمسه راون Ravanیعنی دیوی که رام او را شکست داد زینت شده مجمسه راون در حالی نقش شده است که او را در حال تکان دادن کوه کیلاش می باشد و مجمسه گاو مقدس ناندی Nandi نیز وجود دارد,است.

این معبد زیبا و عظیم یکی از نمونه های معماری باستانی و شگفت انگیز هند است ,درواقع کیلاش را با برداشتن ۲۰۰۰۰۰ تن سنگ و صخره با وسایل ابتدایی ساخته اند و در میان این غارها غار معبد شماره ۱۶ نامیده شده , این معبد یادآور کوه مقدس کیلاش در متون مقدس هندویی است که جایگاه شیوا یکی از خدایان سه گانه هندو می باشد, است .یکی از مهمترین مسایل درباره این مجموعه معابد داستان کشف آن ها در قرن ۱۹ می باشد ,در سال ۱۸۱۹ م کاپیتان جان اسمیت یکی از افسران بلند پایه انگلیسی که برای شکار ببر به همراه سربازان خویش در منطقه اورنگ آباد وارد شده بود ,در همین حال ناگهان خود را در میان خرابه های معابد باستانی هندو یافت و به سرعت این مساله را به فرماندهان خویش گزارش کرد و با خبردار شدن انگلیسی ها از این مطلب چندین افسر عالی رتبه به منطقه گسیل شد تا وضعیت را بررسی کنند , با بررسی های اولیه قدمت این معابد به قرن ۲ م تخمین زده شد .

منابع:

۱-Ajanta And Ellora :Cave Temples Of Ancient India /Luster Press 1999

۲-The Kailas Of Ellora :A New View Of A Misunderstood Masterwork /Roger Vogler ,PeeyushSekhsaria /Mapin Publishing Pvt .Limited 2015