انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مرگی برای زندگی: راشل کوری

۱۹۷۹-۲۰۰۳

فعال سیاسی

راشل کوری فعال سیاسی امریکایی و عضو جنبش همبستگی بین المللی بود. او در سال ۲۰۰۳ به فلسطین رفت تا در برابر تخریب خانه های فلسطینیان به وسیله بولدوزرهای اسرائیلی با حرکتی صلح آمیز مقاومت کند. راشل در مقابل بلدوزرها ایستاد تا مانع از آن شود که خانه هایی که هنوز ساکنان درونش بودند، برسر آنها فرو ریزد. اما بلدوزرها به مثابه نمادی از اراده ای سیاسی، بی احساس و سرد، کالبد نحیف او را زیر گرفتند تا ثابت کنند بی رحمی قدرت، قدرتمندتر از انسان گرایی زیبای دخترکی است که می مرد تا درست برعکس ثابت کند زندگی قوی تر از مرگ است. راشل در بیست و سه سالگی در زیر بولدوزرهای اسرائیلی خرد شد اما خاطره ای ابدی از خود بر جای گذاشت. دوستی به یادبود این دختر جوان اسلاید هایی را برای ما فرستاده است که همراه با سایت هایی درباره راشل کوری در اختیار خوانندگان می گذاریم. راشل کوری، نه دانشمندی بزرگ بود، نه اندیشمندی بی مانند، او هرگز این شانس را نیافت که به تحصیلات عالی و شناختی عمیق از انسان دست بیابد، اما او انسانی بود که بی هیچ دلیلی علمی، اما با هزاران دلیل انسانی، زندگی راحت و بی دغدغه خود را در کشوری ثروتمند و توسعه یافته ترک کرد و آن را در پر تنش ترین نقطه جهان به پایان رساند، انسانی که با همین حرکت خود نشان داد اندیشه و کنش انسانی پدیده ای پوچ نیست. هم از این رو راشل دائم باید به یادمان بیاورد علمی که اهدافی انسانی نداشته باشد، ارزش آموختن ندارد.

شاید مفبد باشد تا سال تحصیلی را با چنین یادبودی آغاز کنیم.

برای مشاهده اسلاید ها در اینجا کلیک کنید.

روی اینترنت:

سایت یادبود راشل کوری

راشل کوری در ویکیپدیا

بنیاد راشل کوری

نمایشنامه ای بر اساس دفترچه خاطرات راشل کوری