انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراغت در شهر؛ بررسی موردی گذران اوقات فراغت در مجموعه ائل گؤلی شهر تبریز با تأکید بر پیک نیک شبانه(۳)

بخش سوم

مسافران، توریست ها، میهمانان: تبریز یک شهر تاریخی است و هر ساله گردشگران بسیاری را به خود جذب می کند. تعداد مسافران ایرانی بازدید کننده از تبریز در ایام نوروز و فصل تابستان افزایش پیدا میکند. به عنوان مثال با توجه به آماری که از قول رئیس سازمان میراث فرهنگی استان در اسکانیوز منتشر شده است، تنها در فاصله ی ۲۷ اسفند ۸۶ تا ۶ فروردین ۸۷ تعداد ۱۳۶۷۱۱۳ نفر از این شهر بازدید نموده اند. ( iscanews.ir)

برای خواندن این بخش در زیر کلیک کنید:

۷۹۷۵