انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

فراخوان ویژه‌نامه نوروز ۱۴۰۳ و هجدهمین سالگرد تأسیس انسان‌شناسی و فرهنگ

در طول تاریخ ما همواره حیات دوبارۀ طبیعت را به فال نیک گرفته‌ایم که گویی نوید روزهای خوش‌تر را می‌دهد، و نوعی تسلی برای غم‌ها و پایانی برای دلمردگی‌هاست. انسان که هر روزه بیش از پیش از طبیعت فاصله می‌گیرد، با آغاز بهار خود را بخشی از آن می‌داند و برای رهایی از تبعات این فاصله می‌کوشد همراه طبیعت جانی دوباره بگیرد. از این روست که در تمامی این سالیان، ما ایرانیان نوروز را زنده نگه داشته‌ایم.

موسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ نیز همچون هر سال تصمیم دارد این جشن باستانی را که مصادف با سالگرد تأسیس آن است، با انتشار ویژه‌نامۀ نوروزی گرامی بدارد.

مانند ویژه‌نامه‌های سال‌های گذشته امسال هم بخش عمدۀ آن به مطالب برگزیدۀ وبگاه انسان‌شناسی و فرهنگ در سال ۱۴۰۲ اختصاص داده خواهد شد. بخش‌های دیگر ویژه‌نامه نیز بدین ترتیب است: گزارش فعالیت‌های موسسه در سال ۱۴۰۲، مطالبی در یادبود بزرگانی که در این سال درگذشتند، و همینطور «بهاریه» که نیازمند همکاری شما عزیزان است. این بخش شامل دل‌نوشته‌ها و مطالبی است با مضمون بهار و نوروز، که شما برای ما می‌فرستید.

سردبیر ویژه‌نامه: ناصر فکوهی

ویراستار و صفحه آرا: پگاه دودانگه

از شما بزرگواران خواهشمندیم که مطالب خود را تا آغاز اسفندماه به این آدرس ایمیل ارسال کنید:

pegahdodangeh@gmail.com