انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

عکسهایی از فرهنگ عشایر (۱۰): بستن سگ به خر

 

بستن سگ به خر/ اندیشه افزایش نیروی انجام کار٬تهیه نیازهای اولیه غذا وپوشاک٬ سرعت بخشیدن به کارها و رسیدن به حس راحتی آدمی را در مسیر تربیت واهلی کردن حیوانات قرار داد. در این میان اهلی کردن ونظم دادن به رفتارهای روزانه برخی از حیوانات با کمک حیوان دیگری ممکن می شود. در میان ایلات وعشایرمرکزی و جنوب کشور هرگاه سگی درزمان کوچ نافرمانی کند٬ بیراهه برود و وظیفه اش که همان همراهی با سایر احشام می باشد انجام ندهد و به عبارتی ولگردی کند با طنابی به خر بسته می شود٬ خر از سگ فرمان نمی پذیرد وفقط طی مسیر رااز صاحبش فرمانبری می کند و سگ را از پی خود می کشاند. سگ ها خیلی خوب معنای این تنبیه را می فهمند و برای جلوگیری از تکرار رفتارهای بی خردی خر به مفهوم تربیت شدن پی می برند. در یکی از سفرهای عشایری گفتگوی نصیحتی میان دو شخص این جمله را شنیدم که : تو را باید به خر بست٬منظورهمین روش تربیتی بوده است که در قالب یک مثل بیان شداست.

استان فارس٬ کوچ بهاره عشایر قشقایی به سوی ییلاق های شهرستان اقلید.

hasan.akkasee.com/about
instagram.com/iranian_tribes