انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

زنانگی و بدن؛ نگاهی جامعه‌‌شناسانه به بلوغ

معرفی اجمالی کتاب در حوزه مطالعات اجتماعی بدن

نویسنده: منصوره موسوی

بلوغ، پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی است. هرچند ظاهری جسمی دارد، اما خود را در سطح جسم و بدن حفظ نمی‌کند و از آن فراتر رفته و با امورفرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و غیره پیوند می‌خورد.
البته باید گفت در سطح فیزیولوژیک نیز پزشکی و علوم طبیعی بدن با پدیده‌ای کمترشناخته شده مواجهند، اما وقتی این پدیده به سطح اجتماع می‌رسد، به یک واکاوی اساسی نیاز دارد.
کتاب حاضر در زبان فارسی اولین و فعلا تنها کتابی است که در حوزه جامعه‌شناسی به بررسی مسئله بلوغ دختران پرداخته و از خلال مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌عمیق سعی در درون‌فهمی کسانی دارد که دررده سنی دوازده تا پانزده سالگی این پدیده را تجربه می‌کنند.
از خلال این مصاحبه‌ها می‌توان به مرز مخدوشی رسید که بلوغ میان دختران ایجاد می‌کند.