انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

درباره فردریک بارت (همراه با پاورپوینت)

فردریک بارت یک تئوریسین کلاسیک به حساب می‌آید. کارهای مردم‌نگارانه او تنوع بسیاری دارد. فردریک بارت در ایران، عراق، پاکستان، سودان، بالی، گینه نو و نروژ کارهای میدانی انجام داده است و تک‌نگاریهای او شاهکارهایی در مردم‌نگاریند و برخی از آنها سهم عمده‌ای در نظریه‌پردازی دارند. او در میان انسان‌شناسان علاوه بر مطرح کردن دیدگاه تعامل‌گرایانه به خاطر مطالعه فرایندهای اقتصاد خرد و کارآفرینی در منطقه دارفور سودان نیز معروف است. کار او در دارفور نمونه کلاسیکی است از تحلیل فرمالیستی در انسان‌شناسی اقتصادی.

 

فهرست

مفاهیم و واژه های اصلی. ۱

پرونده اینترنتی. ۱

معرفی کتابهای اصلی. ۳

مأخذشناسی. ۶

کتابها. ۶

مقاله‌ها. ۸

نوشته‌های درباره فردریک بارت. ۹

 

مفاهیم و واژه‌های اصلی
فردریک بارت یک تئوریسین کلاسیک به حساب می‌آید. کارهای مردم‌نگارانه او تنوع بسیاری دارد. فردریک بارت در ایران، عراق، پاکستان، سودان، بالی، گینه نو و نروژ کارهای میدانی انجام داده است و تک‌نگاریهای او شاهکارهایی در مردم‌نگاریند و برخی از آنها سهم عمده‌ای در نظریه‌پردازی دارند. او در میان انسان‌شناسان علاوه بر مطرح کردن دیدگاه تعامل‌گرایانه به خاطر مطالعه فرایندهای اقتصاد خرد و کارآفرینی در منطقه دارفور سودان نیز معروف است. کار او در دارفور نمونه کلاسیکی است از تحلیل فرمالیستی در انسان‌شناسی اقتصادی.

از میان آثار بارت سه کتاب نماینده تفکر او هستند: رهبری سیاسی میان پشتونهای دره سوات (۱۹۵۹)، گروههای قومی و مرزها (۱۹۶۹)، و مناسک و دانش میان باکتامانهای گینه نو (۱۹۷۵).

بارت در کتاب رهبری سیاسی دیدگاه جدیدی را بنا نهاد به نام «الگوی تعامل‌گرایانه». کتاب دوم جهتگیری مطالعات قومی را در انسان‌شناسی و رشته‌های عمومی به‌شدت تغییر داد. به‌نظر بارت به‌جای این که با تماس با گروه‌های قومی مختلف قومیت تضعیف شود، برعکس تمامی اجزای آن و مهمتر از همه مرزهای بین گروههای قومی تقویت می‌شود. او بر روی فرایندهایی که گروههای قومی را می‌سازند و حفظ می‌کنند بررسیهایی انجام داد و متوجه شد که در این کار مرز قومی و حفظ آن اهمیت زیادی دارد. این مرزها نه‌تنها در برابر روابط بین قومی و وابستگی متقابل مقاومت می‌کردند بلکه در اثر آنها تقویت می‌شدند. تک‌نگاری سوم هم زمینه جدیدی را در مردم‌نگاری و تمرکز مسأله مشخص می‌کند. و با نمونه کمیاب فرهنگی که تقریباً تحت تأثیر جهان امروزی قرار نگرفته است سر و کار دارد.

 

پرونده اینترنتی
او ۲۲ دسامبر ۱۹۲۸در خانواده فرهنگی نروژی در لایپزیگ (آلمان) متولد شد.علاقه او به روندهای تطوری (evolutionary) تحت تاثیر عموی جانورشناسش بود.

۱۹۴۹: کارشناسی ارشد دانشگاه شیکاگو، انسان‌شناسی گرایش پیشاتاریخی و تطورگرایی

۱۹۵۱: به همراه رابرت بردوود (Robert Braidwood) برای اکتشاف باستان‌شناسی در سمت انسان‌شناس زیستی به عراق می‌رود.

۱۹۵۳: انتشار نخستین کتاب اصول سازمان اجتماعی در جنوب کردستان (Principles of Social Organization in Southern Kurdistan) ولی به‌عنوان رساله دکتری در دانشگاه اسلو قبول نشد.

۱۹۵۷: دریافت دکتری، کمبریج، کار میدانی در میان پشتونهای دره سوات در پاکستان.

پاییز ۱۹۵۷، اعزام از سوی یونسکو به ایران برای به کوشش آلفرد مترو (به‌نقل از احسان نراقی، ۱۳۴۳)

۱۹۶۱ تا ۱۹۷۲: ایجاد گروه انسان‌شناسی دانشگاه برگن (تا پیش از آن فقط در اسلو گروه انسان‌شناسی بود) با هدف معرفی علوم انسان‌شناسی با نگرشهای متداول در انگلیس. و معروفیت به‌خاطر دیدگاههای سیاسی و زیستی.

۱۹۷۴: بازگشت به اسلو، استاد انسان‌شناسی اجتماعی و رئیس موزه تاریخ فرهنگی شهر

تغییرات علوم انسان‌شناسی متاثر از جریان نگرش تفسیری (interpretive approach)/ تغییر موضوع به معنا و مناسک در گینه نو و باکتامان (Baktaman)

۱۹۷۵، کتاب مناسک و دانش در باکتامانهای گینه نو (Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea (1975))

۱۹۸۳ به همراه همسرش اونی ویکان (Unni Wikan) در عمان، کتاب «صحار: فرهنگ و جامعه در یک شهر در عمان» (Sohar: Culture and Society in an Omani Town)

۱۹۸۵، اسلو را ترک می‌کند. با همسرش برای کار میدانی که هردو بدان علاقمند بودند به بالی می‌روند. موضوع محوری: انسان‌شناسی دانش، کتاب دنیاهای بالی (Balinese Worlds (1993)

۱۹۸۹-۱۹۹۶: استاد دانشگاه اموری (Emory)

۱۹۹۷-۲۰۰۸: استاد دانشگاه بوستون (Boston)

 

منابع:

Barth, Fredrik (2007). “Overview: Sixty Years of Anthropology”. Annual Review of Anthropology
Overview: Sixty Years in Anthropology, Fredrik Barth Rødkleivfaret 16, 0788 Oslo, Norway
Fredrik Barth: A Bibliography Compiled by Astrid Anderson and Frøydis Haugane
گوردون رابرت و همکاران، انسان‌شناسان بزرگ، ترجمه زیر نظر ناصر فکوهی، نشر گل‌آذین، ۱۳۹۳

معرفی کتابهای اصلی
در این بخش کتابهای زیر که از نوشته‌های اصلی فردریک بارت هستند مرور می‌شوند:

یک رشته و چهار راه، ۲۰۰۵، (One Discipline, Four Ways: British, German, French, and American Anthropology)
فردریک بارت در این کتاب یکی از چهار نویسنده است که هر کدام به یکی از سنتهای فکری انسان‌شناسی و تاریخچه و دستاوردهای آن پرداخته است. بخش او مربوط به انگلیس و کشورهای مشترک‌المنافعش از ۱۸۳۰ تا ۲۰۰۰ است.

دنیاهای بالیها، ۱۹۹۳ (Balinese worlds )
در این کتاب فردریک بارت یک مدل مفهومی برای تحلیل تمدنهای پیچیده ارائه می‌کند که مبتنی است بر یافته‌های دست‌اول و هم‌نهادی (Synthetic) از یک جامعه در شمال بالی. در این تحلیل او به نقش نوآوریهای فردی در شکل‌گیری یک فرهنگ پویا توجه می‌کند. این پژوهش یک مردم‌نگاری دقیق و مفصل از بخش شمالی منطقه‌ای به‌نام بوللنگ فراهم کرده است.

انتخاب و شروع این تحقیق متأثر از مقاله گیرتز «فرد، زمان، و هدایت در بالی» (Geertz, 1973: Person, Time, and Conduct in Bali) بوده است. او با این هدف که به شناسایی جمعیتی از مسلمانان که حداقل از قرن هفدهم در آنجا زندگی می‌کردند عازم بالی شد. در مقاله گیرتز به سه‌گانه‌ای از ۱) شیوه نام‌گذاری، ۲) فهم زمان، و ۳) شیوه‌های رفتار اجتماعی اشاره شده است که یکپارچگی هویت فردی افراد را شکل می‌دهد. بارت می‌خواست بداند که اگر فردی شیوه‌های مسلمانان را برای این سه موضوع انتخاب کند، چه اتفاقی می‌افتد و چه تنشهایی ممکن است بروز کند. این سؤال ایده اولیه شروع این پژوهش بوده و هدفش یافتن سرشت یکپارچه فرهنگ است. او فارغ از تنشهای میان بالیها، مسلمانان و هندوها می‌خواست فرایند نوآوری افراد برای تطبیق با فرهنگها را بررسی کند. او بعداً اذعان می‌کند که در این پژوهش نتوانسته بود به این موضوع وارد شود که فرهنگهای دارای پیشینه قدیمی آسیایی در درون خود تنوع درونی را حفظ می‌کنند.

بارت در این کتاب از دیدگاههای جامعه‌شناسی علم، تحلیل تعاملی و افکار پست‌مدرن بهره می‌گیرد و به موضوعاتی چون نتایج اقدامات فردی در زمینه سازمانهای اجتماعی، تعامل خاطرات با ارتباطات اجتماعی، و دانش به‌عنوان یک منبع فرهنگی، نگاهی نوین دارد.

 

نقش جهان‌بینی در ساختن، ۱۹۸۷ (Cosmologies in the making : a generative approach to cultural variation in inner New Guinea)
در این کتاب به مطالعه مردمان کوهستان اوک در گینه نو می‌پردازد. در این مطالعه به مکانیزم تغییرات فرهنگی، با تمرکز بر نوآوریهای فردی توجه می‌شود. جهان‌بینی مردم این ناحیه به‌عنوان بخشی از فرایند ارتباط در نظر گرفته شده است، نه به‌عنوان یک اعتقاد غیرقابل تغییر و صلب. موضوع اصلی این کتاب پرداختن به این سؤال است که «تغییرات فرهنگی چطور روی می‌دهند؟».

صحار، فرهنگ و جامعه در یک شهر عمانی، ۱۹۸۳، (Sohar, culture and society in an Omani town)
بارت در این منطقه به دنبال کشف موضوعات مربوط به قومیت‌ها بود. صحار جایی است که معروف است سندباد بحری در آن به دنیا آمده است و در آن زمان ۲۰ هزار نفر جمعیت داشت (امروزه بیش از صدهزار نفر) که در تجارت فعال بودند. نیمی از آنها عرب و بقیه از قومیتهای بلوچ، فارس، زیدگالی، هندی یا خوجا (از حیدرآباد) و یهودی بودند. همچنین تعدادی از کسانی که از نسل بردگان بودند آنجا زندگی می کردند. بارت در بین این گروهها به بررسی تفاوتهای فرهنگی می‌پردازد. موضوع محوری او در این کتاب رفع مشکلات مقایسه فرهنگها است و در نهایت می‌خواهد به ساختار اجتماعی تفاوتهای فرهنگی برسد. مذاهب متنوع، قدرت مرکزی، اختلافات میان و درون مشاغل موضوع را پیچیده می‌سازد. او سعی می‌کند مدل متداول بخش/کل را در تحلیلهای خود فراموش کند و از تجربه‌های خود در میان باکتامانها برای ارائه یک مدل جامع استفاده کند.

مناسک و دانش در میان باکتامانهای گینه نو، ۱۹۷۵، (Ritual and knowledge among the Baktaman of New Guinea)
بارت برای این پژوهش یازده ماه از ژانویه ۱۹۶۸ در میان باکتامانها که ۱۸۳ نفر بودند زندگی کرد. تأکید او بر روی مناسک، نمادگرایی، دانش و ارتباط، به‌ویژه ارتباطهای غیرکلامی بود. بارت مناسک را سنتی از دانش در نظر گرفته که دیدگاه جهانی باکتامانها را بازتاب می‌دهد و آن را به نوعی از ارتباط و تفکر تحلیل کرد. کار میدانی بر آیین محرمانه آغاز مردانگی متمرکز شده بود؛ یعنی دروازه‌ای به مرد شدن و پذیرش اجتماعی و دانش مقدس. بارت دریافت که معدودی از اسطوره‌ها و یا سایر انواع مواد خام تأویلی بومی وجود دارد که در درک مراسم به او کمک می‌کند و بهترین گزینه برای او شرکت فردی در این مراسم بود. او به این نظریه رسید که باکتامانها هیچ رسم تفسیری (تشریحی) از خود ندارند.

گروههای قومی و مرزها، ۱۹۶۹، (Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference)
این کتاب شامل مجموعه‌ای از مقالات است که معروفترین اثر بارت به حساب می‌آید. هدف او توضیح چگونگی باقی ماندن قومیت بود. بارت خود را از تفکرات متداول در مطالعات فرهنگی دور و فرهنگ را جدای از قومیت بررسی کرد. او به منظور نوع‌شناسی گروه‌های قومی هیچ تلاشی نکرد بلکه در عوض کوشید بر روی فرایندهایی که گروههای قومی را می‌سازند و حفظ می‌کنند الگوی سازنده‌ای را اعمال کند. کلید حل مسأله نه چیدمان داخلی گروه قومی بلکه مرز قومی و حفظ آن بود. این مرزها که می‌توانستند هم سرزمینی باشند و هم نباشند، نه تنها در برابر روابط بین‌قومی و وابستگی متقابل مقاومت می‌کردند بلکه در اثر آنها تقویت می‌شدند.

مدلهای سازمان اجتماعی، ۱۹۶۶، (Models of social organization)
این کتاب درس‌گفتارهایی است که بارت به دعوت ریموند فیرت (Raymond Firth) از سال ۱۹۶۳ در مدرسه اقتصاد لندن ارائه داده است. تمرکز این درسها بر این موضوع است که انسان‌شناسان لازم است به جای مطالعه الگوها به فرایندها بپردازند و مدلهای بنیادی‌ای بسازند که نشان دهد فرمهای اجتماعی چطور ایجاد می‌شوند، نه این که فقط به مطالعه ویژگیهای آن فرمها بپردازند. در این مدلهای بنیادی لازم است عوامل مختلف بررسی شوند و به‌عنوان برآوردکننده فرمهای اجتماعی استفاده شوند تا ببینیم چقدر متناسب با واقعیتها توانسته است تحلیل کند. به این ترتیب می‌توانیم درک خودمان را از فرایندهای اجتماعی ارزیابی کنیم. او در این مدل‌سازی به مطالعه تعاملات میان نهادها اهمیت ویژه‌ای داده است. به عقیده او تعامل نوعی از ارتباط است که در آن طرفین به‌طور سیستماتیک سعی می‌کنند کاری کنند که دستاوردهایشان از هزینه‌هایشان بیشتر یا مساوی شود. هرچند تمام روابط اجتماعی از این نوع نیستند ولی خیلی از آنها می‌توانند این گونه تحلیل شوند.

ایل باصری، ترجمه دکتر کاظم ودیعی، دانشگاه تهران، ۱۳۴۳، (Nomads of South-Persia; the Basseri tribe of the Khamseh Confederacy,1961)
یونسکو رسیدگی به زندگی اقوام و طوایف کوچ‌نشین و بررسی طرق اسکان این اقوام و طوایف را در برنامه سالهای ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۶ خود گنجاند. بخش علوم اجتماعی یونسکو تحقیق درباره عشایر و اقوام کوچ‌نشین خاورمیانه را در این برنامه آغاز کرد. بارت برای این منظور به ایران آمد تا پژوهشی درباره عشایر کوچ‌نشین فارس انجام دهد. پژوهش بارت در این منطقه روی نتایج اقتصادی زندگی عشایری و همچنین ارزشهای شیوه زندگی آنها در یک زمینه مدرن متمرکز شده است که این کار نیاز به تدوین یک مدل پیچیده دارد. در بررسی فرایندهای اقتصادی او به تصمیم‌گیریهای مربوط به داراییها و ساختارهای اجتماعی مربوط به تقسیم مراتع، و نگهداری آنها به منظور جلوگیری از تخریب می‌پردازد. او در این بررسی به بررسی تاریخچه ایلاتی که ساکن شده بودند می‌پردازد تا سناریوهایی را که موجب یک‌جانشینی آنها شده است در مدل خود وارد نماید. یکی از موضوعات مهم در این زمینه سوابق سرمازدگی و حوادث طبیعی در کاهش تعداد رمه ایلات بوده است که او به رقم یکصد رأس برای هر خانواده به‌عنوان حداقل تعداد مناسب می‌رسد. این رقم برای یک گله‌دار موفق به دویست می‌رسد و این ارقام را در مدلی که یک‌جانشینی را توضیح می‌دهد وارد می‌کند.

رهبری سیاسی بین پشتونهای دره سوات، ۱۹۵۹، (Political leadership among Swat Pathans)
کار میدانی فردریک بارت بین پشتونهای سوات پاکستان در سال ۱۹۵۴ فقط چند ماه طول کشید. با این حال بارت زبان پشتو را آموخت و خیلی زود از مترجم حضوری بی‌نیاز کرد. او به سرعت دریافت که زندگی سیاسی دره سوات، تشابه اندکی با ساختارهای اعمال قدرت رسمی در منابع انسان‌شناسی سیاسی دارد. در واقع هیچ رهبری سازمانی در جامعه پشتون وجود نداشت. در واقع رقابت شدیدی میان رهبران وجود داشت اما حمایت هواداران از رهبرها داوطلبانه بود نه بر حسب تعصبات میهنی یا گروهی. بارت رابطه بین رهبران و حامیان را انتخاب تعاملی توصیف می‌کرد که نشان‌دهنده انتخاب بود. رهبران در برابر وفاداری و تمایل به بیعت به افراد هدیه و حمایت وعده می‌دادند.

روش بررسی و شناخت کلی ایلات و عشایر، ترجمه پرویز ورجاوند، ۱۳۴۴، انتشارات دانشگاه تهران

مأخذشناسی کتابها
۱۹۵۳. Principles of Social Organization in Southern Kurdistan.

Universitetets Etnografiske Museum. Bulletin 7. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.

۱۹۵۶. Indus and Swat Kohistan: an Ethnographic Survey. Studies honouring the centennial of Universitetets Etnografiske museum, Oslo 1857-1957, 2. Oslo: Universitetets Etnografiske Museum.

۱۹۵۷. Political Organisation of Swat Pathans. PhD thesis. Cambridge: University of Cambridge.

۱۹۵۹. Political Leadership among Swat Pathans. Monographs on Social Anthropology, 19. London: Athlone Press.

۱۹۶۱. Nomads of South Persia: the Basseri Tribe of the Khamseh Confederacy. Universitetets etnografiske museum. Bulletin, 8. Oslo: Universitetets etnografiske museum.

Also published by Universitetsforlaget, Oslo 1964 and 1980. Waveland Press, Prospect Rights 1986.

۱۹۶۳. Editor. The Role of the Entrepreneur in Social Change in Northern Norway, Arbokfor Universitetet i Bergen. Humanistisk serie, 1963:3. Bergen: Universitetsforlaget.

Also published by Universitetsforlaget, Oslo 1972.

۱۹۶۶. Models of Social Organization. Royal Anthropological Institute Occasional paper, 23. London: Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

Also published in Barth, Fredrik Selected Essays. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

۱۹۶۶. With Robert N. Pehrson. The Social Organization of theM arri Baluch by Robert N. Pehrson. Compiled and analyzed from his notes by Fredrik Barth. Viking Fund Publications in Anthropology, 43. Chicago: Aldine Publishers.

۱۹۶۷. Human Resources: Social and Cultural Features of The Jebel Marra Project Area. Bergen Occasional Papers in Social Anthropology, I. Bergen: University of Bergen.

Also published as Bergen Studies in social Anthropology, 42. Bergen: University of Bergen, 1988.

۱۹۶۹. Editor. Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference. Results of a symposium held at the University of Bergen, February 23-26, 1967. Bergen/Boston: Universitetsforlaget/Little Brown & co.

Also published by -Waveland Press, Prospect Heights 1998.

۱۹۷۱. Socialantropologiska problem. Translated by S. Hedman. Verdandi­ debatt, 60. Stockholm: Prisma.

۱۹۷۱. Editor. Mennesket sam samfunnsborger: en uformell introduksjon til sosialantropologi. U-bøkene, 175. Bergen: Universitetsforlaget.

۱۹۷۵. Ritual and Knowledge among the Baktaman of New Guinea. Oslo: Universitetsforlaget.

۱۹۷۶. Editor. Los grupos etnicos y sus fronteras. La organizaci6n social de las diferencias culturales. Translated by Sergio Lugo Rendon. Mexico: Fondo de cultura econornica.[Spanish translation of Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference. Bergen: Universitetsforlaget, 1969]

۱۹۷۷. Editor. Maourinn sem felagsvera: inngangur ao mannfelagsfraoi.

Translated by J. S. Jonsson. Reykjavik: Ii\unn. [Islandic translation ofMennesket sam samfunnsborger: en uformell introduksjon til sosialantropologi. Bergen: Universitetsforlaget, 1971]

۱۹۷۸. Editor. Scale and Social Organization. Oslo: Universitetsforlaget.

۱۹۸۰. Andres liv- og vart eget. Oslo: Gyldendal. Also published by- Universitetsforlaget, Oslo 1991.

۱۹۸۱. Selected Essays ofFredrik Barth. International Library of Anthropology. London: Routledge & Kegan Paul. Vol. 1: Process and Form in Social Life Vol. 2:Features of Person and Society in Swat: Collected Essays on Pathans.

۱۹۸۳. Sohar: Culture and Society in an Omani Town. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

۱۹۸۵. With Miangul Jahanzeb. The last Wali of Swat: an Autobiography

as Told to Fredrik Barth. Oslo: Universitetsforlaget. Also published by Columbia University Press, New York 1985, White Orchid press, Bangkok 1995

۱۹۸۷. Cosmologies in the Making: a Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea. Cambridge Studies in Social Anthropology, 64. Cambridge: Cambridge University Press.

۱۹۹۳. Balinese Worlds. Chicago; London: University of Chicago Press.

۱۹۹۴. Manifestasjon og prosess. Translated by Theo Barth. Det Blå bibliotek

. Oslo: Universitetsforlaget. [Collection of essays translated from English to Norwegian.]

۲۰۰۰. With Tomko Lask. O guru, o iniciador: e outras variações antropológicas

. Translated by J. C. Comerford. Coleção Typographos. Rio de Jainero: Contra Capa. [Portugese translation of a collection of essays.]

۲۰۰۱. Editor. Etnik gruplar ve sınırları: kültürel farklılığin toplumsal organizasyon.

Translated by Ayhan Kaya and Seda Gürkan. İstanbul: Bağlam. [Turkish translation of Ethnic Groups and Boundaries: the Social Organization of Culture Difference. Bergen: Universitetsforlaget, 1969.]

۲۰۰۵. Vi mennesker: fra en antropologs reiser. Oslo: Gyldendal. Also published by

Pax, Oslo 2008

۲۰۰۵. With Andre Gingrich, Robert Parkin, and Sydel Silverman. One

discipline, four ways: British, German, French, and American anthropology. The Halle lectures. Chicago: University of Chicago Press. [Based on a series of lectures at the Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung, Halle, juni 2002.]

۲۰۰۸. Afghanistan og Taliban. Oslo: Pax.

۲۰۱۰. Afghanistan og Taleban. Translated by S. Piper. Højbjerg: Hovedland. [Danish translation of Afghanistan og Taliban. Oslo: Pax, 2008.]

مقاله‌ها
۱۹۴۸. Cultural development in Southern South America: Yaghan and Alakalufversus Ona and Tehuelche. Acta Americana 6(3-4):192-199.

۱۹۵۰. Ecological adaption and cultural change in archaeology. American Antiquity 15(4):338-339.

۱۹۵۰. On the relationships of early primates. American Journal of Physical Anthropology 8(2):128-136. Also published in Howells, William W., ed. Ideas on Human Evolution, 128-136. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962.

۱۹۵۲. A preliminary report on studies of a Kurdish community. Sumer: a Journal of Archaeology in Iraq 8(1):87-89.

۱۹۵۲. The Southern Mongoloid migration. Man 52:5-8.

۱۹۵۲. The Southern Mongoloid migration (Cornruentary). Man 52:96.

۱۹۵۲. Subsistence and institutional system in a Norwegian mountain valley. Rural Sociology 17(1):28-38.

۱۹۵۴. Father’s brother’s daughter marriage in Kurdistan. Southwestern Journal of Anthropology 10(2):164-171. Also published in Sweet, Louise E., ed. Peoples and Cultures of the Middle East: an Anthropological Reader. Volume I: Cultural Depth and Diversity, 127-136. New York: The Natural History Press, 1970. Journal of Anthropological Research, 42(3):389-396, 1986.

۱۹۵۵. The social organization of a pariah group in Norway. Norveg 5:125-144. Also published in Rehfisch, Farnham, ed. Gypsies, Tinkers and Other Travellers, 285-299. London: Academic Press, 1975.

۱۹۵۶. Ecologic relationships of ethnic groups in Swat, North Pakistan. American Anthropologist 58(6):1079-1089. Also published in Theodorsen, George A., ed. Studies in Human Ecology 488-495, Evanston: Harper & Row, 1961. Hughes, Charles C., ed. Custom-made: Introductory Readings for Cultural Anthropology, Chicago: Rand McNally, 1976. Murphy, Robert F., ed. Selected Papers from the American Anthropologist: 1946–۱۹۷۰, ۲۹۹–۳۱۲. Washington D.C.: American Anthropological Association, 1976. Barth, Fredrik, Selected Essays of Fredrik Barth, vol. II, 3–۱۵. London : Routledge & Kegan Paul, 1981. Dove, Michael and Carol Carpenter. eds Environmental Anthropology: a Historical Reader, 181–۱۸۹. Malden, Mass.: Blackwell, 2008.

۱۹۵۸. With George Morgenstierne. Vocabularies and specimens of some S.E. Dardic dialects. Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 18:118–۱۳۶.

۱۹۵۹. The land use pattern of migratory tribes of South Persia. Norsk geografisk tidsskrift – Norwegian Journal of Geography 17(1–۴):۱–۱۱.

۱۹۵۹. Segmentary opposition and the theory of games: a study of Pathan organization. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 89(1):5–۲۱. Also published in Barth, Fredrik Selected Essays by Fredrik Barth, vol II, 55–۸۲. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

۱۹۶۴. Competition and symbiosis in North East Baluchistan. Folk 6(1):15–۲۲. Also published in Barth, Fredrik Selected Essays by Fredrik Barth, vol I, 179–۱۸۸. London: Routledge & Kegan Paul, 1981.

۱۹۶۷. Game theory and Pathan society. Man (New Series) 2(4):629.

۱۹۶۸. Forord. Tidsskrift for samfunnsforskning 9(2):85–۸۸.

۱۹۶۸. Muligheter og begrensninger i anvendelsen av sosialantropologi på utviklingsproblemene. Tidsskrift for samfunnsforskning9(2):311–۳۲۵. Also published in Aubert, Vilhelm, ed. Sosiologien i samfunnet, 131–۱۴۳. Oslo: Universitetsforlaget, 1973.

۱۹۷۱. Tribes and intertribal relations in Fly Headwaters. Oceania 41(3):171–۱۹۱.

 

نوشته‌های درباره فردریک بارت
Brox, Ottar, and Marianne Gullestad, eds. 1989. På norsk grunn: sosialantropologiske studier av Norge, nordmenn og det norske [tribute to Fredrik Barth]. Oslo: Ad Notam.

Håland, Gunnar. 1991. The ecology of choice and symbol. In The Ecology of choice and symbol: essays in honour of Fredrik Barth,edited by R. Grønnhaug, G. Håland and G. Henriksen, 9–۲۲. Bergen: Alma Mater.

Brox, Ottar. 1998. Fredrik Barth fyller 70 år. Dagbladet, 20.12.1998, 38.

Hefner, Robert W. 2004.Fredrik Barth og demokratiseringsantropologien. In Norsk Antropologisk Tidsskrift 15(4): 202–۱۴.

Jordens Folk: etnografisk tidsskrift. 2004. Verden rundt med Fredrik Barth. Vol. 39(1), special issue. Aarhus: Dansk Etnografisk Forening.

Otto, Ton. 2005: Concerns, norms, and social action: notes on Fredrik Barth’s analytical model. Folk 46/47: 143–۱۵۷.

Barth, Theo. 2010. Modeller i to generasjoner. Klassekampen 26.06.2010,36–۳۹.

 

برای مشاهده متن همراه عکس ها و پاورپوینت روز فایل های الصاقی کلیک کنید.

پیوست اندازه
فایل ۲۸۵۰۳.docx 405.79 KB