انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

حضور زنان در خرده فرهنگ های جوانان: هنر دیده شدن(۲)

ویویان ولر ترجمه رایحه رضایی-علیرضا پورصباغ

بخش دوم و نهایی

” تنها در طول شب اونها به کس دیگری تبدیل می شن، عکس العمل ها کاملاً متفاوته…”:

تجربه های نا امید کننده گروه دختران زندگی با تغییر در رفتار و از بین بردن دوستی

دختران زندگی گروه رقص بریک در برلین هستند که از سه گروه جوانان تشکیل شده اند و از طریق دوران کودکیشان از هم تشخیص داده می شوند. آنها معمولاً همدیگر را در یک مرکز جوانان که سالها در آن رفت و آمد داشتند ملاقات می کردند، این مرکز نه فقط برای این جوانان بلکه برای بیشتر جوانان آن منطقه ساخته شده بود، می توان آنرا یک “خانه دوم” نامید. ارزش این فضا ، که ضمناً اتاق خاصی را هم به دختران اختصاص داده بود، کاملاً در مصاحبه به آن تاکید شده و می توان در طول ملاقات ها آنرا مشاهده کرد. مرکز جوانان تعدادی از فعالیت ها را عرضه می کرد، هرچند اتاق رقص محبوبیت خاص آنرا بازنمایی می کرد و پر رفت و آمدترین فضا بود. مرکز همچنین اتاق چند منظوره ای داشت، که گروه برای تقویت خودشان بطور اساسی در آن خود را عرضه می کرد:

برای خواندن بخش نهایی این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۵۷۴۰ (۱).doc 93 KB