انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

جامعه مصرفی و شهر پسامدرن

معرفی کتاب

نوشته: دیوید کلارک

برگردان: حمید پورنگ

ناشر: علمی و فرهنگی با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی

معرفی کننده: زهرا تقی نیا

شهر و مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از علایق اصلی متفکران اجتماعی از گذشته تا به حال بوده است. طی قرون متمادی، تغییرات بسیاری در دیدگاه‌های مربوط به شهر پدید آمده است؛ ولی فقط با پیدایش تفکر اجتماعی مدرن است که “شهر” جایگاه تحلیلی ویژه‌ای در آثار اندیشمندان اجتماعی پیدا می‌کند. در دوران مدرن و به ویژه پس از انقلاب صنعتی که با دگرگونی‌های گسترده در فرم و ساختار شهرها همراه بود، نوع نگاه به شهر نیز عمیقا تحول پیدا کرد.

از دهه ۷۰ به بعد و با ظهور اندیشه‌های پسامدرن، مسئله شهر جهات مختلفی به خود گرفت؛ برخی نظیر مانوئل کاستلز و دیوید هاروی با نقد دیدگاه مکتب شیکاگو، نوعی اقتصاد سیاسی شهری را بنا نهاده و بر این اعتقاد بوده‌اند که شهرنشینی فرایند مستقل و خودمختاری نیست؛ بلکه باید در ارتباط با الگوهای عمده تغییر سیاسی و اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برخی دیگر (نظیر بودریار) نیز که متأثر از اندیشه‌های پسامدرن بودند، شهر را به مثابه جایگاهی برای مصرف تلقی می‌کردند. در این دیدگاه، افراد هویت چه کسی بودن خویش را امروزه از طریق آنچه مصرف می‌کنند، تولید و یا بهتر بگوییم جعل می‌کنند. این روند تا مرحله تبدیل شهرها به بازارهای بزرگ در زمان کنونی ادامه یافته است.

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن اثر دیوید کلارک، در زمره همین نگاه به شهر قرار دارد.کتاب یاد شده متأثر از کارهای بانفوذ نظریه‌پردازانی نظیر ژان بودریار و زیگمونت باومن است. فحوای اصلی کتاب به قول خود نویسنده این است که جامعه مصرفی، شهر را در تصویر خاص آن دوباره شکل داده است.
کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن شامل دو بخش و ۶ فصل به شرح ذیل می‌باشد.:

بخش اول: مصرف

فصل اول: مجادلاتی درباره مصرف

فصل دوم: هر آنچه همیشه می‌خواسته‌اید درباره مصرف بدانید

بخش دوم: مصرف و شهر

فصل سوم: مصرف و شهر، مدرن و پسامدرن

فصل چهارم: اغوا شده و سرکوب شده تجدید دیدار با مصرف جمعی همراه با مایکل جی برادفورد

فصل پنجم: معنای سبک زندگی

فصل ششم: آرمان شهر حداقلی

کتاب جامعه مصرفی و شهر پسامدرن نوشته دیوید کلارک و با ترجمه حمید پورنگ در ۱۰۰۰ نسخه و چاپ نخست آن در سال ۱۳۹۶ توسط شرکت چاپ و نشر علمی و فرهنگی، به سفارش و زیر نظر اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به قیمت ۲۵۰۰۰۰ ریال منتشر شده است.