انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«جامعه شناسی و انسان شناسی ادبیات» در هشتادمین نشست یکشنبه ها

هشتادمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «جامعه شناسی و انسان شناسی ادبیات» در روز یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ در پژوهشگاه فرهنگ٬ هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر است٬ فیلم مستند «از خانه شماره ۳۷» ساخته آقایان محسن شهرنازدار و سام کلانتری به نمایش در می آید. سخنرانی این نشست توسط آقای دکتر فرهنگ ارشاد (جامعه شناس و استاد دانشگاه) با عنوان «بحثی بینا رشته ای درباره جامعه شناسی ادبیات٬ انسان شناسی و آثار ادبی» انجام خواهد شد.

مکان: میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۴

برنامه راس ساعت ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع، در محل حاضرباشید.

خلاصه سخنرانی دکتر ارشاد

بحثی بینا- رشته ­ای پیرامون جامعه­ شناسی ادبیات ،انسان­ شناسی و آثار ادبی

 

در این گفتار، نخست نگاهی دوگانه به جایگاه کلی ادبیات در فضای دانش و آگاهی انتظام یافته از یک سو و به جایگاه خاص ادبیات به­ منزلۀ جلوه­­ای هنری و پیوند آن با جامعه، فرهنگ و زندگی انسانی، از سوی دیگر اشاره خواهد شد و پس از آن سه رویکرد بنیادین معرفت­ شناختی دربارۀ جامعه ­شناسی ادبیات مطرح می­گردد. چنان­که برخی نویسندگان، ادبیات و جامعه­ شناسی را دو حوزۀ اندیشگانی مجزا پنداشته و دورنمای موضوعی جامعه­ شناسی ادبیات را به­ صورت ”اجتماعیات در ادبیات“ عنوان می­کنند و در متون ادبی به ­دنبال مضامین اجتماعی می­گردند؛ برخی دیگر به­ نگاهی بازنمودی توجه داشته و متون ادبی یا ادبیات را به­ طور کلی یا موردی، بازتاب دهندۀ واقعیت­ های اجتماعی انگاشته و این متون را به تحلیل می­کشند؛ و گروه سوم به­ طور کلی بین تفکر اجتماعی و تفکر ادبی جدایی قائل نیستند و حتا گاهی کل ادبیات را واقعیتی اجتماعی دانسته و یا به پیوند دیالکتیک و جدایی ناپذیر بین این دو حوزۀ فکری توجه دارند. این گفتار بر پایۀ تلفیقی از رویکردهای دوم و سوم تهیه شده و بر این پایه، پس از تعریفی اجمالی از قلمرو موضوعی جامعه­ شناسی ادبیات، بر ضرورت نگاه بینا رشته ­ای در مطالعات مربوط به جامعه­ شناسی ادبیات تاکید خواهد شده و سرانجام نگاهی خاص به این بحث علمی از دیدگاه ”ساختارگرایی تکوینی“ بوردیو و به ­ویژه لوسین گلدمن می­اندازیم. در این میان به ردپای اندیشه­ های اجتماعی در متون کلاسیک و مدرن فارسی مراجعه کرده تا مصداقی برای جامعه­ شناسی ادبیات بیابیم. در پایان بر اهمیت نزدیکی قلمرو تحلیلی جامعه­ شناسی، انسان­شناسی، ادبیات و تاریخ جهت درک روشن­تر و ژرف­تر زندگی اجتماعی اشاره خواهد شد.

 

ورود برای عموم آزاد است.

بیشتر در این باره:

درباره آقای دکتر فرهنگ ارشاد

درباره فیلم مستند از خانه شماره ۳۷

درباره آقای محسن شهرنازدار

درباره آقای سام کلانتری