انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«جامعه­ شناسی خشونت ورزشی»

معرفی کتاب

نویسنده: محمد مهدی رحمتی

سال انتشار ۱۳۸۸

چاپ دوم سال ۱۳۹۰

تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه

انتشارات علمی و فرهنگی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: کلیات

فصل اول: جامعه شناسی ورزش

فصل دوم: جامعه شناسی خشونت ورزشی

فصل سوم: خشونت و پرخاشگری» مفاهیم و تعریف ها

فصل چهارم: تاریخچه خشونت و پرخاشگری در ورزش فوتبال

بخش دوم: بحث های نظری

فصل پنج: نظریه های زیست شناسانه خشونت و پرخاشگری

فصل ششم: نظریه های روانشناسانه خشونت و پرخاشگری

فصل هفتم: نظریه های جامعه شناسانه خشونت و پرخاشگری

بخش سوم: بحث های تجربی

فصل هشتم: پژوهش های مربوط به خشونت و پرخاشگری تماشاگران

فصل نهم: نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

فهرست اعلام ( اسامی، مکان ها، باشگاه ها، مکتب ها و نظریه ها)

نویسنده در مقدمه درباره کتاب چنین می­نویسد که، چارچوب اثر حاضر مبتنی بر یک دلمشغولی جامعه شناسانه است و این سؤال را مطرح می­کند که چگونه می توان بررسی جنبه های اجتماعی و فرهنگی ورزش به سازوکارهای مفید و سودمند در مورد نوع و شیوه عمل افراد و گروه های اجتماعی دست یافت؟ هدف اصلی مؤلف از نوشتن این کتاب «فراتر رفتن از مرزهای آشنایی عام با ورزش و گام نهادن به فراسوی محدوده های باور رایج در مورد ورزش» است. در این کتاب تاکید زیادی بر اهمیت نظریه جامعه شناسانه، واقعیت ها و نیز شیوه های شناخت و درک خشونت ورزشی به عنوان پدیده ای اجتماعی شده است و نویسنده تلاش کرده است به بررسی و بازبینی انتقادی آثار مربوط به خشونت ورزشی به‌ویژه بین تماشگران رشته ورزشی فوتبال بپردازد و از تبدیل متن به فهرستی از نام های بزرگ، آمارهای کمّی و توصیفی و نیز تحلیل های ساده انگارانه دوری کند.

این کتاب از سه بخش (کلیات، بحث­های نظری و بحث­های تجربی) تشکیل شده است. در بخش نخست کتاب نویسنده به اهمیت بحث جامعه­شناسی ورزش پرداخته و اشاره می­کند: ورزش دنیای کوچکی است که ارزش­های اجتماعی ویژه­ای را منعکس می­کند. تجلی ارزش­ها از طریق ورزش نشان دهنده نقش حایز اهمیت ورزش در جامعه است. حتی برخی از مکاتب جامعه شناسی مانند کارکردگرایی به نقش ورزش در ایجاد ثبات اجتماعی تاکید می­ورزند و آن­را به مثابه نهادی شبه مذهبی تلقی می­کنند که با استفاده از مراسم و آیین­ها و ارزش­های مشترک جامعه را تقویت می کند. همچنین مؤلف درباره اهمیت ورزش در جامعه اینگونه نوشته: «ورزش در حکم نهادی اجتماعی که با سطوح متعدد و فراوانی از روابط اجتماعی ارتباط دارد و بر عناصر گوناگونی مانند پایگاه اجتماعی، روابط قومی و نژادی، پوشش، زبان و ارزشهای اجتماعی مردم تأثیر می­گذارد. در عصر حاضر، ورزش به بخش مهمی از زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیاری از جوامع دنیا بدل شده است. بازیهای المپیک، رویدادهای متعدد بین المللی، و به ویژه جام جهانی فوتبال فکر و ذهن میلیونها علاقمند به ورزش را در سراسر دنیا به خود مشغول می کند و در هنگام برگزاری این رقابتها میلیونها تماشگر و بیننده، چه مستقیم و با حضور در عرصه های برگزاری فعالیت های ورزشی و چه از طریق رسانه­ها، نتایج و اخبار این رویدادها را با دقت دنبال میکنند». افزون بر این، کودکان، نوجوانان و جوانان همراه با تصاویر زنده ورزشهای تلویزیونی و شخصیتهای ورزشی رشد میکنند و از طریق والدین، آموزگاران و ورزشکاران همچون الگوهایی در زندگیشان حضور دارند، تشویق و ترغیب به مشارکت در فعالیتهای ورزشی میشوند. انگیزه این مشارکت ممکن است عوامل گوناگونی مانند تفریح، سرگرمی، افزایش توانایی فیزیکی، تناسب اندام، ارتقای پایگاه اجتماعی و اقتصادی، کسب قهرمانی و شهرت باشد.
در فصل دوم کتاب نویسنده به موضوع خشونت ورزشی پرداخته و این موضوع را اینگونه توضیح می دهد؛ که هواداران رویدادهای ورزشی ممکن است به طور ضمنی یا آشکار به تشویق رفتارهای خشن بین ورزشکاران بپردازند و حتی برخی از چنین رفتاری در عرصه ورزش لذت ببرند. همچنین، در مواردی برخی از تماشاگران یا طرفداران تیم های ورزشی نیز از اعمال و حرکات خشونت امیز ابایی ندارند و در برخی مواقع مبادرت به پرتاب اشیا به سوی ورزشکاران، مربیان و داوران می کنند، اموال و تاسیسات ورزشگاه ها را تخریب می کنند، آشوب های خیابانی به راه می اندازند و با سایر تماشاگران و هواداران تیم های رقیب به نزاع می پردازند.
در فصل سوم، به تعاریف مختلفی از خشونت و پرخاشگری اشاره شده و دسته بندی های مختلف نظریه پردازان از خشونت و پرخاشگری ارائه شده است. خشونت در عرصه ورزشی عبارت است از بکارگیری نیروی بدنی زیاد که بصورت بالقوه یا واقعی منجر به صدمه و آسیب شدید شود. پرخاشگری در ورزش نیز رفتاری است که با نیت تخریب اموال یا صدمه زدن به شخص دیگر انجام می شود و متضمن بی توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالاً خود است؛ پیامدهای پرخاشگری ممکن است فیزیکی یا روانشناسانه باشد. رایج ترین تقسیم بندی مربوط به پرخاشگری، تقسیم آن به دو نوع بازتابی و ابزاری است. پرخاشگری بازتابی یا خصمانه فی‌نفسه با هدف ایراد آسیب فیزیکی یا روانی انجام می‌شود. این نوع پرخاشگری دارای مولفه‌ای اساساً احساسی بوده و هدف از آن آسیب‏رسانی است. این نوع پرخاشگری را ”پرخاشگری خشم‌آلود“ نیز می‏نامد که در جریان آن فرد پرخاشگر به سبب تلقی دیگری/ دیگران به­عنوان تهدید یا محرکی آسیب‏رسان خشمگین و برآشفته می‏گردد. پرخاشگری ابزاری نیز شامل ضرب و جرح و وارد ساختن درد و رنج به دیگری به عنوان ابزاری برای دستیابی به یک هدف است که شکل محسوس آن می‏تواند دستیابی به اهداف گوناگونی مانند پاداش مادی، پیروزی، افتخار یا تحسین باشد. این نوع پرخاشگری متضمن خشونتی غیر احساسی و معطوف به انجام وظیفه است.

در فصل چهارم نویسنده به سابقه تاریخی خشونت و اوباشگری در فوتیال در قاره ها و کشورهای مختلف پرداخته است.
در بخش دوم کتاب نوبسنده به بحث نظری راجع به خشونت و پرخاشگری در ورزش اشاره کرده و این موضوع را از دیدگاه های روانشناسانه، زیست شناسانه و جامعه شناسانه بررسی کرده است. و در بخش پایانی کتاب پژوهش های داخلی و خارجی انجام گرفته در زمینه خشونت و پرخاشگری تماشاگران را جمع آوری و علل و عوامل پرخاشگری در بین تماشاگران تیم های ایرانی و خارجی بررسی کرده است.