انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

به یاد احمد منزوی پژوهشگر، کتابشناس و فهرست نویس نسخه های خطی

در خبرها آمده بود که روز بیست و یک آذر نود و چهار شمسی استاد احمد منزوی درگذشت. این یادداشت درباره ایشان در وبگاه اینترنتی انسان شناسی و فرهنگ منتشر می شود تا ضمن تسلیت به جامعه علمی و خانواده ایشان، ادای احترامی به کوشش های چندین دهه از عمر این پژوهشگر، کتابشناس و فهرست نویس بزرگ نسخه های خطی باشد.

استاد احمد منزوی، در سال ۱۳۰۴ در خانواده‌ای روحانی در سامرا به دنیا آمد.پدرش حاج شیخ آقابزرگ تهرانی، نگارنده دایره‌المعارف بزرگ کتابشناسی «الذریعه الی تصانیف الشیعه» و «طبقات اعلام الشیعه» است.وی تا ۱۲ سالگی در سامرای عراق بود و بعد همراه خانواده به نجف رفت و در آن شهر ساکن شد.سالهای ابتدایی تحصیل ایشان در شهر نجف گذاشت و همزمان در دکان دوزندگی اشتغال داشت. تا سال ۱۳۲۲ که برای تحصیل به مدرسه سپهسالار تهران آمد اما قبل از آن ادبیات فارسی را نزد عمویش آموخت و همزمان شاگرد پدرش نیز بود.در سال ۱۳۲۷ در رشته معقول از دانشگده الهیات آن زمان با درجه کارشناسی فارغ التحصیل و در انزلی به کار دبیری پرداخت.در این زمان به دلیل اتهام به عضویت در حزب توده بازداشت و پس از آزادی به شغل دفتریاری در تهران مشغول شد.

وی تا مدتها زیر نظر محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه شخصی استاد مفتاح، فهرست کتابخانه ملک و فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملی. را انجام داد.در سال ۱۳۵۶ به شبه قاره هند سفر کرد تا فهرست مشترکی از همه نسخه های خطی فارسی را جمع آوری کند. و در آن زمان از سوی دولت پاکستان برای تخقیق در نسخ فارسی به کار ۱۶ ساله گمارده شد که در نهایت در سال ۱۳۶۹ به دلیل بیماری به تهران بازگشت.

حاصل کار وی در پاکستان، نگارش و چاپ ۴ مجلد فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه گنج‌بخش بود که تنها نسخه‌های فارسی را دربر می‌گرفت.

از دیگر کارهای وی در این دوره، می‌توان از نگارش و چاپ سعدی بر مبنای نسخه‌های خطی پاکستان به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد سعدی، نگارش و چاپ ۱۴ مجلد فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان و پایه‌گذاری نگارش فهرستواره کتاب‌های فارسی، نام برد.

وی، پس از بازگشت به ایران، در مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، طرح فهرستواره کتاب‌های فارسی را به مرحله اجرا درآورد.

این ویسنده ایرانی و محقق در حوزه علوم اسلامی به خاطر نگارش فهرست نسخه‌های خطی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در دو جلد برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ شد.

ویسنده ایرانی و محقق در حوزه علوم اسلامی بود. وی بابت نگارش فهرست نسخه‌های خطی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی در دو جلد برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۵ شد.

برخی از تألیفات و تصحیحات احمد منزوی:

 

تصحیح مصطفی المقال فی مصنفی علم الرجال، نوشته شیخ آقا بزرگ تهرانی

همکاری در نگارش و چاپ ۶ مجلد فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی

ویرایش و چاپ ۸ مجلد «الذریعه الی تصانیف الشیعه»

تنظیم و تحشیه ۲ مجلد ادبیات فارسی بر مبنا تألیف استور

فهرست نسخه‌های خطی مرکز دائرهالمعارف بزرگ اسلامی

فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی علوم قرآنی در پاکستان

نگارش ۱۳ مجلد «فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان»

نگارش «فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی پاکستان»

نگارش ۴ مجلد «فهرستواره کتاب‌های فارسی»

فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخانه عمومی و آرشیو پتیاله

فهرست نسخه‌های خطی مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی، مجلد یکم

فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی علوم قرآنی در ایران، انتشارات پیام آزادی، تهران

فهرست نسخه‌های خطی مرکز دائرۀالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۹، مجلد دوم و سوم

فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی علوم قرآنی در پاکستان، انتشارات پیام آزادی

 

درباره استاد احمد منزوی در :

استاد ایرج افشار درباره احمد منزوی : احمد منزوی، ابن ندیم کنونی ما

گفتگو با احمد منزوی

ویکی پدیا

همشهری آنلاین

کتابخانه ملی

خبر درگذشت استاد احمد منزوی در :

تابناک

ایلنا

تسنیم

دایره المعارف بزرگ اسلامی

گزارش تصویری از مراسم خاکسپاری ایشان