انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

برخی رای می‌دهند، برخی هم تقلب می‌کنند

نوشته: لوئیس آلبرتو ریگادا

برگردان عبدالوهاب فخریاسری

چرا فیلم می‌گیری؟

برای این که برگه رای من در این صندوق است. و این کاری که می‌کنی غیرقانونی است: داری پاکت‌ها را باز می‌کنی و همه آن‌ها باید دوباره شمارش شوند!

در مستندی برگرفته از بیش از سه هزار ساعت ویدیوی آماتور (نیرنگ، مکزیکو ٢٠٠۶، پخش در سال ٢٠٠٧)، لوئیس ماندوکی پرده از نیرنگ‌های بسیاری برمی‌دارد که انتخابات سال ٢٠٠۶ ریاست جمهوری مکزیک آلوده بدان‌هاست و تمام آن‌ها برای قرار دادن مانع بر سر راه آندرس مانوئل لوپز («آملو») از حزب انقلاب دموکراتیک (چپ میانه) بود.

ماه‌ها پیش از انتخابات، ضربات پی در پی رسانه‌ها شروع شد. آملو نه تنها باید حملات مخالفین‌اش در حزب انقلاب قوانین اساسی (راست میانه) و حزب اقدام ملی (راست) را تحمل کند، بلکه بالاسری‌های حزب خودش هم به همان اندازه به او می‌تاختند. شورای هماهنگی موسسات -چیزی شبیه به اتحادیه صاحبکاران فرانسه (Medef)-، با برنامه‌هایی شبیه به آگهی‌های بازرگانی که به صورت گسترده‌ای توسط دو گروه رسانه‌ای عمده تله‌ویستا و تی‌وی آزتکا پخش می‌شد، حمله به شهردار سابق را کم و بیش آغاز کرد. «اگر لوپز اوبرادور رئیس جمهور شود، باید منتظر چیزهای بدتری باشیم، چیزهایی مانند بحران اقتصادی، گرانی، بیکاری. (…) ممکن است خانه و کار خود را نیز از دست بدهید… به نفع بحران رای ندهید.» کنفدراسیون کارفرمایان (Coparmex) نیز به نوبه خود در ویدیوهایی با تصاویر نامزد حزب انقلاب دموکراتیک همراه با تصویر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا، در فضای ترس از خشونت، مترسک انقلاب بولیواری را تکان می‌داد.
ادامه مطلب در؛

برخی رای می‌دهند، برخی هم تقلب می‌کنندMexique_Reygada-farsi-Final