انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

انتشار مجموعه داستانی غیرمجاز در خارج از کره که علاقه جهانی را برانگیخت

داستان های نویسنده ناسازگاری که نام مستعارش بندی است و هنوز در کره شمالی زندگی می کند یک دیکتاتوری مخفی را آشکار می کند. مجموعه داستانی که تحت نام مستعار نوشته شده و به صورت غیر مجاز به خارج از کره شمالی به وسیله ی نماینده اش منتشر شده راهی برای تبدیل شدن به یک شور ادبی را طی می کند.

باربارا زیور نماینده مجموعه داستان نویسنده با نام مستعار بندی، با این ادعا که علاقه جهانی در این رابطه بدیهی و حیرت آور بوده گفت که میزش را از هنگام پذیرش پیشنهادات فوری برای کتاب اتهام از سوی آمریکا و بریتانیا ترک نکرده است. باربارا گفت که در عرض چند روز من پیشنهادات را قبول کرده ام و انتظار دارم در آلمان، اسرائیل، سوئد، ایتالیا و بقیه کشورها تا قبل از نمایشگاه کتاب لندن در آوریل قرارداد ببندم. داستان های بندی در دهه ی ۹۰ درباره ی کره شمالی نوشته شد و داستان ها درباره ی تلاش زنی در قحط سالی برای تهیه صبحانه و تلاش یک سرپرست کارخانه برای جلوگیری از اتهام دوستی که سمت خوب خود را در حزب حفظ کرده است. آن ها به کمک سازمان مبارک الحاق که وظیفه اش کمک به کره شمالی و اتحاد است به بیرون از آن منتشر شدند. آن ها در سال ۲۰۱۴ در کره جنوبی به وسیله چوگابیج منتشر شدند. زیتور کسی که با نویسندگان بزرگ کره ایی همچون کیونگ سین شین نویسنده ی کتاب (لطفا مادر را جستجو کن) هان کونگ نویسنده کتاب (گیاه خوار) کار کرده اما این یک اثر داستانی بی سابقه از سوی کره شمالی است. من بیشتر از ۱۰ سال با ادبیات کره کار کرده ام اما هرگز با هیچ چیز شبیه بندی مواجه نشدم. او می گوید واقعا عجیب است که نویسنده در کره شمالی زندگی می کند و آن را ترک نکرده است. داستان ها زندگی روزمره شخصیت های متفاوت را به تصویر می کشد و چتر خطری که مردم کره شمالی در تمام لحظات احساس می کنند را نشان می دهد. زیتور تاکید می کند داستان ها صدای مادرها و پسران، پدرها و برادرها و خواهران و عمه هاست. زیتور درباره یکی از داستان ها می گوید که درباره ی مادری است که وقتی بچه اش از پوستر بزرگ مارکس می ترسد پرده ها را می کشد. یک مقام دولتی بعدا می خواهد بداند که چرا پرده های آن زن قبل از رژه ی اعظم آن روز بسته بودند و زن ترس کودکش از تصویر را شرح می دهد. زیتور می گوید به هر حال بعد چند ساعت همسرش به خانه برمی گردد و در حد مرگ می ترسد که زنش صادق بوده است، بعد از مدت کوتاهی نگاهبانان می آیند که مادر، پدر و بچه را ببرند آنها را با قطار به جای می برند که ما نمی توانیم حتی حدس بزنیم. همان طور که من داستان را می خواندم عشق لطیف مادر را به بچه اش حس کردم، این یک داستان درباره ی مادر و بچه اش هست اما نفوذ هر ذره می تواند برای رژیم کره ی شمالی یک خطر باشد. من فکر کردم که بچه همان جا کشته شد. داستان خیلی ترسناک بود چون داستان یک روز معمولی برای یک خانواده کره ی شمالی را به تصویر می کشد.

بدترین کابوس ما زندگی هر روزه ی آن هاست. حتی خطرهای غیرقابل تصور اتفاق های روزانه شان هستند. هانا وستلند ناشر «دم مار» که انتشار کتاب را در انگلستان به دست آورد، می گوید که «اتهام» فقط یک کتاب با داستان خوب دیرتر از آن نیست: این مجموعه ای از داستان های کامل پرداخت شده شبیه کار الکساندر سولژنیتسین از اتحادیه جماهیر شوروی قدیم است که با اقتدار و صداقت درباره ی قدرت حرف می زند. او گفت ساخت کلاسیک داستان ها شبیه به گوگل و چخوف است، رویکرد بدبینانه بندی در برابر طنز کرگدن یونسکو را یادآوری می کند و در رابطه با بذله گویی تلخش شما را به یاد مخالف ادبی روسیه میخائیل بولگاکف می اندازد. وستلند کسی که در بهار ۲۰۱۷ نشر خواهد داد گفت: واقعیتی که بندی تقریبا و بطور قطعی و هرگز دسترسی به هیچ کدام از این نویسنده ها نداشته است، کیفیت کارش را نشان می دهند. حق چاپ در آمریکای شمالی در رابطه با کتاب اتهام به وسیله ی گراو پرس با ترجمه فرانسوی در ماه مارس با نشر فیلیپ منحصر شده بود، همچنین حق چاپ در ژاپن و تایوان هم فروخت. حق چاپ جهانی در اسپانیا به وسیله لیبروس دل سیارک به دست آورده شد. در آلمان حق چاپ در انحصار آمبو آنتوس است. و همچنین زیتور میگوید با برگزاری مزایده‌ در آلمان قرار است پیشنهاداتی از دیگر کشورها را هم به همراه ‌آورد. هی-یون دو، رئیس سازمان الحاق گفت که اگر یک نویسنده این خبر چاپ کتابش را در سراسر دنیا بشنود، جلوی اشکهایش را نمی تواند بگیرد. و او مشتاقانه در جستجوی دیدن مردم جهان است که بدانند مردم کره ی شمالی چه ناراحت کننده و ظالمانه همانند برده ها زندگی می کنند.

زیتور گفت که انتشار کتاب اتهام در غرب نشان استقرار روح سرکش آزادی بیان و اندیشه است. او گفت: «هر چقدر بیشتر و سخت تر رهبر کره شمالی تلاش می کند مردم را ماشینی و بیروح کند، نمی تواند. به هر حال اندیشه آزاد، ایده های آزاد و بیشتر از همه حس فوق العاده آزادی تخیل نمی تواند نابود یا حذف شود.»