انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

یادداشت دبیر علمی همایش ملی پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران

انجمن جامعه‌شناسی ایران در چارچوب برنامه ملی بزرگداشت هفته پژوهش در آذرماه سال جاری، با همکاری گسترده سایر نهادهای علمی دولتی و غیر دولتی کشور، طی برگزاری دومین همایش ملی پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران، میزبان دانشگاهیان، فرهیختگان، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی و دستاوردهای تحقیقاتی کشور در حوزه پژوهش‌های کمی و کیفی، خواهد بود. مشارکت کنندگان در این همایش‌های دوسالانه که از سال ۱۳۸۹ با تاکید بر پیشینه و کارنامه پژوهش های اجتماعی فرهنگی در ایران آغاز گردید، در تلاشی جمعی و مجدانه، نگاهی نقادانه به دستاوردهای پژوهشی و تاملات و اندیشه‌هایی که توسط محققان و اندیشمندان مسائل روز جامعه ایران تولید شده دارند و این اهتمام جمعی، محصول همکاری و همیاری صاحب نظران و پژوهشگرانی با خاستگاه های متنوع و متفاوت علمی و در واقع میان رشته‌ای و چند رشته‌ای است.

این گردهمایی با هدف عطف توجه و نگاهی دقیق و همه جانبه به دستاوردهای تحقیقاتی، مشکلات و مسائل تحقیق و تحقق پژوهش ها، بررسی معیارها و اصول روش شناختی، و رویکردهای متاخر و جاری و ساری در جریان پژوهش، و گستره تولید دانش، اعم از داده‌ها و یافته‌های کمی و کیفی معطوف به کسب شناخت و معرفت علمی و کاربردی در باب انسان و تحولات زندگی اجتماعی و فرهنگی او در سطح جامعه و فرهنگ ایرانی شکل می گیرد. بنا به ماهیت میان رشته‌ای نهادهای درگیر در این همایش، طی دو روز برگزاری این همایش در سالن های اصلی و فرعی، ما شاهد حضور فعال و همکاری گروه‌های علمی تخصصی انجمن که مبتنی بر حوزه‌های متنوع تخصصی رشته جامعه شناسی است، و نیز همکاری نمایندگان انجمن‌های علمی دارای علائق و فصل مشترک‌هایی با حیطه فعالیت انجمن جامعه‌شناسی ایران، نظیر انجمن روان‌شناسی ایران، انجمن انسان‌شناسی ایران، انجمن جمعیت‌شناسی ایران، انجمن علوم‌سیاسی ایران، انجمن ایرانی ارتباطات و مطالعات فرهنگی، و … نیز خواهیم بود، و علاوه بر آن، همچنین از حضور و همکاری نمایندگان نهادهای ملی تولید آمار و داده‌های کمی اجتماعی و فرهنگی نظیر مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار ایران، نیز در کنار کارشناسان دفتر مطالعات اجتماعی فرهنگی معاونت اجتماعی شهرداری تهران، پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، و سایر نهادهای تحقیقاتی نیز همزمان با حضور نمایندگان و اعضای انجمن جامعه شناسی ایران، و داوطلبین منفرد مشارکت در همایش از تهران و همچنین از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور که به فراخوان این همایش با ارسال چکیده مقالات خود برای محورهای عمومی و ویژه همایش به دعوت انجمن جامعه‌شناسی ایران پاسخ مثبت داده‌اند، هستیم که امید داریم بر غنای این تجمع علمی ملی بیافزاید.

مطابق با رویه جاری در برگزاری همایش‌های دوسالانه ی فرهنگی اجتماعی در جامعه ایران، طی این همایش دو محور اصلی و فرعی به بحث و بررسی و تبادل نظر گذاشته شده است. در مجموعه محور عمومی همایش که به طور پیوسته موضوع برگزاری این سلسله همایش‌ها است از کلیه صاحب نظران و محققین و دانشجویان و دانشگاهیان دعوت شده و می‌شود تا (مهلت ارسال چکیده‌ها که تا آخر مهرماه سال جاری تمدید شده است) در چارچوب و-محورهای زیر به ارسال چکیده مقالات خود جهت مشارکت در برنامه سخنرانی‌های همایش اقدام بفرمایند:

• شناخت نیازها، اولویت ها، نتایج و دستاوردهای پژوهش اجتماعی و فرهنگی در ایران
• ظرفیت ها و موانع پژوهش اجتماعی و فرهنگی میان رشته ای در زمینه های آموزشی، پژوهشی، خدمات و مشاوره
• بررسی جایگاه و کاربست پژوهش اجتماعی و فرهنگی و طرح های ملی در سیاست¬گذاری ها برنامه ریزی های توسعه اجتماعی– اقتصادی
• ارزیابی نقش و دستاوردهای انجمن ها و نهادهای علمی و اجرایی اثرگذار در عرصه پژوهش اجتماعی و فرهنگی
• نقد و بررسی معیارهای کمی و کیفی در ارزیابی پژوهش اجتماعی و فرهنگی
• بازبینی روش¬شناختی ظرفیت ها و تناسب انواع روش های کمی، کیفی و تاریخی در پژوهش اجتماعی و فرهنگی ایران
• فرصت‎ها و تهدیدهای پژوهش اجتماعی و فرهنگی با تاکید بر نقش بخش خصوصی و دولتی
گذشته از آن، در محور ویژه این همایش ملی، در سال جاری به یکی از رویکردهای جدیدتر پژوهشی در بررسی‌های جامعه‌شناختی که مورد استقبال نسل‌های جدیدتر جامعه‌شناسان واقع شده است، یعنی به رویکرد جامعه‌شناسی مردم مدار فضای طرح و نقد و بررسی داده شده است که دبیر علمی این محور ویژه، جناب آقای دکتر بهرنگ صدیقی، نیز طی یادداشت دیگری به ارائه توضیحات و معرفی زیر-محورهای آن بخش همایش خواهند پرداخت.
با امید به این که با مشارکت فعال و حضور گسترده اعضای جامعه علمی، دانشگاهی، و محققین و اندیشمندان فرهیخته ایران در فعالیت‌های ارزنده علمی در عرصه آموزش و پژوهش و ترویج علم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در جامعه ایران شاهد رونق و توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی در کشور و تقویت نهادهای مربوطه و نهایتا ًتوسعه پایدار و همه جانبه در کشور باشیم.

به نقل از سایت انجمن جامعه شناسی ایران

دکتر شیرین اجمدنیا عضو هیات مدیره انجمن جامعه‌شناسی ایران و مدیر گروه انسان شناسی و جامعه شناسی پزشکی در انسان شناسی و فرهنگ است.