انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

گزارش تصویری از اجرای اپرای عروسکی لیلی و مجنون

اپرای عروسکی لیلی و مجنون ششمین کار گروه تئاتر عروسکی آران به سرپرستی و کارگردانی بهروز غریب پور به روی صحنه رفت. برای گزارش عروسکی این اپرا وروی لینک کلیک کنید: عکاس: احسان نقابت
مطالب مرتبط در انسان شناسی و فرهنگ:

پاسخ یک «توطئه گر» بی ادب به برخی بزرگان ادب

http://anthropology.ir/node/21578

 

لیلی و مجنون بهروز غریب پور

http://anthropology.ir/node/21528

 

۲۱۶۶۸