انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کمک کاری به انسان شناسی و فرهنگ

انسان شناسی و فرهنگ، مجموعه ای است از همکارانی که داوطلبانه در جهت گسترش دانش فرهنگی در زبان فارسی درباره فرهنگ های ایرانی و غیر ایرانی فعالیت می کنند. این مجموعه اکنون در هشتمین سال فعالیت خود دارای آرشیو فابل توجهی از اسناد علمی مانند کتاب، فیلم های مستند، فیلم اتنوگرافیک، پایان نامه، مجله و غیره است که درصدد است آن ها را برای دسترسی و استفاده ی کاربران و همکاران طبقه بندی نماید. برای این کار به کمک داوطلبانه علاقمندان وجود دارد اگر از شرایط زیر برخوردارید و مممایییل به همکاری و کمک به ما هستید لطفا با آدرس داده شده تماس بگیرید:

سیستم آرشیو و نگهداری از قبل مشخص است و کافی است داوطلبان در ورود اطلاعات به کامپیوتر کمک نمایند و اطلاعات را به شکل برچسب روی مواد آرشیوی مانند کتاب بچسبانند.
محل کار در کرج است.

کار به حدود ۳ تا ۴ ساعت در روز و در مجموع برای یک ماه تعریف می شود. داوطلبان می توانند هر تعداد روز که در برایشان مقدور است را هماهنگ کنند.
برای اطلاعات بیشتر و اعلام داوطلب بودن با آدرس زیر تماس بگیرید:
fsayyarpour@yahoo.com