انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

کرونا و پیامدهای محتمل فرهنگی-اجتماعیِ پیش رو در سبک زندگی

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه دوازدهم: کرونا و پیامدهای محتمل فرهنگی-اجتماعیِ پیش رو در سبک زندگی

✍️جامعۀ ما در حال حاضر در اوج بحران است؛ با توجه به تجربۀ بیماری کرونا در ایران و جهان، از هم اکنون می‌توان تحلیلی را ارائه داد دربارۀ سبک زندگی پس پایان یافتن پاندمی؛ یعنی دربارۀ رابطه‌ای که با فضا و مکان در شهر داریم، و همچنین درباره روابط درونی جوامع و رابطۀ آن‌ها با جهان. موضوع این جلسه پاسخ به پرسش‌هایی در این زمینه است، با این امید که بتوانیم از این بحران عظیم با کمترین خسارت و زیان عبور کنیم.

روز ۲۵ شهریورماه ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور ناصر فکوهی

این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
Anthropology_iran