انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چگونه می‌توان مفهوم «اقتصاد چرخشی» را با کودکان تجربه کرد: تجربۀ موسسه طبیعت گران برنا (البرز-کرج)

توجه به اقتصاد چرخشی[۱]، یکی از مهم­‌ترین اقدامات در مسیر بهبود شرایط محیط زیست در آیندۀ جهان است. شایان ذکر است که بدون آگاهی و تمرکز بر نسل جوان­‌تر، با مشکلات بیشتری در زیست انسان و تمامی موجودات زنده مواجه خواهیم شد. در دهه­‌های اخیر، پژوهش­‌های بسیاری به سمت تاثیر اقتصاد بر محیط زیست و پیوندی که این دو با هم برقرار می­‌کنند و نیاز به تغییرات در چرخه­‌های ارتباطی آن­‌ها انجام شده است. در مرکز این پژوهش‌­ها، این نکته مدنظر قرار گرفت که بازیافت[۲]، به تنهایی کافی نیست و نیاز به توجه به عناصر دیگری در فرآیند تولید، مصرف و خدمات داریم.

مفهوم اقتصاد چرخشی نظریه‌پرداز مشخصی ندارد. به طور مثال برخی ایده­‌های مربوط به آن توسط دیوید پیرس[۳] و متیو ترنر[۴] تدوین شد. این افراد تحت تاثیر کنث بولدینگ[۵]، اقتصاددان، فعال صلح و محیط زیست، این مفهوم را طرح کردند. بنیاد الن مک آرتور[۶] نیز منابع ارزشمندی دربارۀ این موضوع در اختیار عموم قرار داده است.  آنچه در این دیدگاه پایۀ پژوهش‌­های متعددی شده است، سه مفهوم بنیادی است که با نام ۳R شناخته می‌­شوند: بازیافت، کاهش مصرف[۷]، استفادۀ مجدد[۸].

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر فعالیت­‌های آموزشی مربوط به اقتصاد چرخشی بر کودکان (۳ تا ۶ سال) است. این تحقیق توسط نگارنده در موسسه طبیعت گران برنا (شعبه البرز) در شهر کرج با همراهی مدیر و تسهیلگران مربوطه انجام شده است. ابزارهای گردآوری داده، مشاهده، تصویربرداری، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته با تسهیلگران و پرسشنامه­ کتبی والدین است. لازم به ذکر است رویکرد آموزشی­ اتخاذشده در این مجموعه در انجام فعالیت­‌ها بسیار حائز اهمیت است. انجمن طبیعت­گران برنا در کرج، بر مبنای رویکرد انسان‌گرایی و با توجه به اهمیت محیط زیست فعالیت می­‌کند (دربارۀ این رویکرد در نوشتارهای دیگر به تفصیل خواهیم پرداخت). تسهیلگران این کارگاه‌­ها همگی متخصص در رشته­‌های مربوط به فعالیتی هستند که با کودکان پیش می­‌برند (محیط زیست، هنر، معماری و شهر، اقتصاد، گردشگری، نمایش و ….) و آموزش دیده تسهیلگری کودک با رویکرد انسان‌گرایی. این ترکیب سبب شده است با توجه به دغدغه­‌های زیست محیطی مدیریت مجموعه برنا و تاکید بر استفاده از وسایل بازیافتی، آگاهی به مصرف کمتر مواد، تعمیر و استفاده مجدد از وسایل موجود، نه به شکل مستقیم بلکه با بازی و هنر، فعالیت­‌های متنوعی برای کودکان تعریف شود. در نتیجۀ این پژوهش، آگاهی و توجه کودکان به موضوعات مربوط به سه مفهوم پایه‌­ای پژوهش، به طور قابل توجهی ارتقا یافته است و والدین از این موضوع رضایت خوبی دارند. همچنین نکتۀ قابل توجه دیگر، همسویی والدین با رویکرد طرح شده در این مجموعۀ آموزشی است.

بخشی از تجربۀ کارگاه‌­های موسسه طبیعت گران برنا در شهر کرج در راستای سه مفهوم پایۀ اقتصاد گردشی (بازیافت، کاهش مصرف، استفادۀ مجدد) در ادامه ارائه می­‌شود:

تصویر ۱. نمونه کارگاه کاغذسازی (ساخت کاغذ با خمیر به دست آمده از کاغذهای باطله)

تصویر ۲. نمونه کارگاه عروسک‌سازی (با پارچه‌های بلااستفاده)

تصویر ۳. نمونه کارگاه باغ ایرانی (با وسایل بازیافتی و طبیعی)

تصویر ۴. نمونه کارگاه هنر آقای زباله (تلفیق هنر و استفاده مجدد از وسایل)

امید است با توجه بیشتری نسبت به تاثیر آموزش‌­های مبتنی بر حفاظت از محیط زیست در دوران کودکی، در مجموعه­‌های آموزشی حرکت کنیم و با پرهیز از سوق دادن کودکان به مصرف­‌گرایی، کودکان امروز ما، بزرگسالان آگاه‌­تری نسبت به محیط پیرامونشان باشند.

 

*این نوشتار بخشی از پژوهشی است که در دانشگاه Wageningen هلند توسط نگارنده ارائه شد و مورد استقبال قرار گرفت. برای دسترسی به فایل کامل آن به زبان انگلیسی می­‌توانید به صفحات Academia  یا ResearchGate  نویسنده یا اینستاگرام خانه فرهنگ و هنر هشتی hashti.kids@ مراجعه کنید.

عنوان مقاله اصلی:

Circular Economy in children’s education– Case Study: Borna Environmental Education Institute (Alborz branch, Karaj city, Iran)

 

[۱] Circular economy

[۲] Recycling

[۳] David Pearce

[۴] Matthew Turner

[۵] Kenneth Boulding

[۶] Ellen MacArthur

[۷] Reduce

[۸] Reuse