انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

چشم انداز جهانی: بر گرفته از کتاب جامعه شناسی (۲)

نوشته ریچارد تی.شافر – رابرت پی .لم

قسمت دوم

در تمام دنیا ، زنان دارای منزلت درجه دوم هستند . هرچند ، بر اساس تحقیق کمیته بحران جمعیت ، این نابرابری بخصوص در کشورهای آفریقایی ، خاورمیانه ، و جنوب آسیا مشهود است .

زنان در سراسر جهان وضعیت زنان طبقه دوم ( درجه دو ) را تجربه می کنند.تخمین زده می شود که زنان نیمی از غذای دنیا را پرورش می دهند ، اما به ندرت مالک زمین هستند . آنها یک سوم نیروی کار جهان را تشکیل می دهند اما عموما در مشاغل با سطح دستمزد بسیار کم یافت می شوند . خانه داران تک سرپرستی که به وسیله زنان اداره می شوند – که به نظر می آید در میان ملل در حال افزایش است – نوعا در میان فقیرترین بخش های جامعه دیده می شوند . چنانکه … مورد بحث قرار گرفت زنانه شدن فقر یک پدیده اجتمایی جهانی شده است .

کمیته بحران جمعیت (۱۹۸۸) ، گروهی غیر انتفاعی که برنامه های بین المللی ارتقاء خانواده را برعهده دارد ، کوشش کرده است تا منزلت زنان در پنج حوزه اصلی را مورد مقایسه وارزیابی قرار دهد : سلامت ، کنترل بر فرزند آوری ، تحصیلات ف اشتغال ، و حمایت های قانونی . هدف این تحقیق نشان دادن تفاوت گسترده میان زندگی زنان در کشورهای بسیار ثروتمند و فقیرترین کشورها در جهان ، و مشخص نمودن فاکتورهای مشترک که در منزلت درجه دومی زنان دخالت دارد ، مانند ازدواج و فرزند آوری نوجوانان ، تبعیض در استخدام ، موانع دستیابی به تحصیل.

بطورکلی، هرچه کشوری ثروتمند تر باشد ، میزان بالاتری از برابری زنان بوسیله محققان پیدا می شود . کشورهای صنعتی غربی تمایل به رده بالا دارند : سوئد ۸۷ امتیازاز ۱۰۰ با بالاترین امتیاز ، در حالی ایالات متحده با امتیاز ۸۲.۵ در رده سوم قرار دارد . برای مقایسه کشورهای آفریقایی ، خاورمیانه و جنوب آسیا در انتهای لیست قرار دارند ،و بنگلادش در آخر با ۲۱.۵ امتیاز. علی رغم رفاه اقتصادی ، عربستان سعودی در رده ” بسیار فقیر” به لحاظ برابری زنان با ۲۹.۵ امتیاز قراردارد. در میان تعداد کمی کشورها با درآمد کم ، سری لانکا و چین ، رتبه خیلی خوبی دارند ، به ترتیب با امتیاز های ۶۰ و ۵۸.۵ .در همان زمان ژاپن و ایرلند تنها کشورهای توسعه یافته هستند که تلاشی در جهت تساوی میزان حقوق و مزایای زنان و مردان – در رده عادلانه به ترتیب با ۶۸.۵ و ۶۶ امتیاز قرار دارند.

در بررسی جهانی احترام به برابری زنان دو نتیجه گیری می توان پیشنهاد کرد . اول ، چنانکه لورا نادر انسان شناس مشاهده کرده است (۱۹۸۶:۳۸۳) حتی در کشورهای نسبتا مساوات طلبانه غرب ، انقیاد زنان از لحاظ ساختاری تهادینه واز نظر فرهنگی توجیه شده است ، آنها را در معرض شرایط تمکین ، وابستگی ، ناتوانی و فقر قرار می دهد .” مادامی که وضعیت زنان سوئد و ایالات متحده بطور واضحی بهتر از عربستان سعودی و بنگلادش است ، زنان بهرحال در وضعیت درجه دوم در دنیای بسیار دولتمند وکشورهای توسعه یافته باقی می مانند. دوم چنانکه … ارتباطی بین ثروت کشورهای صنعتی و فقر کشورهای در حال توسعه وجود دارد . از این رو ، دولتمندی کشورهای غربی ، به نوبه خود ، در بخشی از هزینه زنان در کشورهای جهان سوم آمده است .