انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پیامدهای نبود سازمانی برای پرداختن به مسائل ترجمه و مترجمان

در این مقاله نگارنده سعی دارد با طرح نیازی ضروری یعنی ایجاد سازمانی برای پرداختن به مسائل ترجمه و مترجمان، برخی از نتایج نبود آن و برخی از نتایج احتمالی آن در صورت داشتن نقشی پویا و محرک، بررسی گردد و راهکاری برای آن ارائه گردد.

در این مقاله نشان می دهم با تحقیقی دقیق در اینترنت یافته ام که در کشورهای آسیایی، اروپایی، آمریکایی و حتّی در آفریقا و استرالیا سازمانهایی وجود دارند که با تحقیقات و حمایات گسترده برای ترجمه ی آثار ملی خودشان به دیگر زبانها، حمایت از آثار ترجمه شده و … فعالیت روزافزون داشته و در پی “ملی و بومی کردن انواع علم” وارداتی به کشورشان هستند. بنا نهادن چنین سازمانهایی همچنین نشان می دهد این کشورها متوجه هستند که ترجمه هم ابزاری در خدمت تشدید “جنگ نرم” است، و هم خود نوعی جنگ نرم است، لذا با ساختن سازمانهایی سعی در کنترل، خنثی و بهینه کردن پیامدهای آن دارند. فراوانی تصورناشدنی “ترجمه های غیرضروری”، کمبود کتب و مجلات مناسب حتی در رشته های دانشگاهی، عدم رعایت حقوق مترجمان، بی نظمی در مراحل مختلف از قبیل انتخاب اثر و مترجم لایق برای ترجمه، تعیین خوانندگان مناسب برای خواندن، انتخاب ناشران مناسب برای انتشار، تکراری کاریها و … همه بدلیل نبود چنین سازمانی ست؛ و اما با وجود چنین سازمانی، احقاق حقوق مترجمان و خوانندگان، جلوگیری از ضایع شدن سرمایه های انسانی، ایجاد “اتحاد” و “مسئولیت پذیری” بیشتر، ارائه ی پیشنهادهای سازنده تر، ارزشگذاری های عینی تر و جلوگیری از سودجویی، پرورش مترجمان لایق تر، بالا بردن کیفیت آثار و … از نتایج آن است.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

 

 

 

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon ۱۱۴۵۴.doc 138 KB