انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه ششم: دینداری در شرایط پاندمی کرونا

پاندمی کرونا موجب تعلیق آیین‌های جمعی و مراکز مذهبی شده است؛ از این‌رو بسیاری از فعالیت‌ها و مراسم دینی امکان برگزاری ندارند. این درحالی است که حیات مذهبی جامعه به این نوع مراسم وابسته است. در شرایط شیوع بیماری کرونا، چالشی که در ایران بر سر برگزاری آیین ها و تعطیلی بارگاهها رخ داده، بخشی از این ماجراست. در این نشست به ابعاد مختلف مواجهۀ دین و کرونا در جامعه ایرانی خواهیم پرداخت.

روز ۷ مرداد ماه ساعت ۳ تا ۴ بعدازظهر به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور جبار رحمانی

این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ
@Anthropology_ir