انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه بیست و سوم: سینمای زیست‌محیطی

مؤسسۀ انسان‌شناسی و فرهنگ بیست و سومین جلسه از پنج‌شنبه‌های پرسش و پاسخ را با حضور رامتین شهبازی (دکتری فلسفۀ هنر، پژوهشگر و منتقد سینما) با موضوع «سینمای زیست‌محیطی» برگزار می‌کند.

کوتاه دربارۀ دربارۀ سینمای زیست محیطی:
بازنمایی »محیـط زیسـت» در سینما قالب‌های گوناگونی دارد: مستندهای حیات وحش، مستندهای انتقادی دربارۀ گسترش شهرها، فیلم‌های داستانی که به موضوع از میان رفتن طبیعت به دست انسان‌ها می‌پردازند، و … اما امروز، سینمای زیست محیطی یا اکوسینما (Eco-Cinema) معنای گسترده‌تری پیدا کرده است. دامنۀ این سینما به فیلم‌هایی گسترش یافته که ضرورتاً دارای پیام آشکار اکولوژیکی نیستند و موضوعشان مستقیماً «طبیعت» نیست.
در سینمای ایران یکی از شکل‌هایی که بر محیط زیست تأکید کرده، تقابل میان شهر و روستا است. در این دسته از فیلم‌ها «محیط زیست» به عنوان بافت زندگی کنشگران، بر تفسیر زندگی روزمرۀ آن‌ها تأثیرگذار است. به بیان دیگر نشانه‌های زیست‌محیطی در فیلم، دلالت‌های متفاوتی بر زندگی روزمرۀ شخصیت‌های فیلم دارند.
برای آنکه دربارۀ این سینما بیشتر بدانید، به مقالات ذیل رجوع کنید:
http://pazhouheshnameh.ir/article-1-64-fa.html

What is ecocinema? A Case Study Analysis with Jim Henson’s Labyrinth


https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199791286/obo-9780199791286-0252.xml

زمان: ۱۸ آذر ساعت ۱۸ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگاین برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

zohreh.dodangeh@gmail.com
آدرس صفحۀ رسمی انسان شناسی و فرهنگ در اینستاگرام
Anthropology_iran