انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پلاسکویی که دیگر نیست

ساختمان شصت ساله پلاسکو، روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵، در شعله های آتش سوخت و فرو ریخت. در این حادثه، با اطلاعاتی که تاکنون در دست است، چندین تن از فداکارترین و پر ارزش ترین هم وطنان ما جان خود را از دست دادند و به شهادت رسیده اند. این ها، آتش نشانان بی باک و انسان دوستی بودند که جان بر کف به کمک انسان های دیگر رفته بودند. هم از این رو جای آن هست که همه ما با خانواده محترم این عزیزان همدلی و همدردی کنیم و یاد و فداکاری هایشان را عزیز بداریم و برای همیشه در خاطر خود حفظ کنیم. امروز در حالی که تلاش برای نجات انسان هایی که در زیر آوار مانده اند، ادامه دارد، باید برای موفقیت امدادگران و تحقق یافتن آن امیدوار بود و البته در فرصتی دیگر به ارزیابی همه جانبه دلایل و پیامدهای چنین حادثه ای از ابعاد فناورانه، فرهنگی و شهری پرداخت.

انسان شناسی و فرهنگ شهادت این آتش نشانان بزگوار و درگذشت همه افرادی را که در این حادثه جان باختند را به خانواده آنها و عموم مردم ایران تسلیت می گوید و برای آنها آرزوی سعادت ابدی دارد.

یادشان پایدار و همیشگی باد.