انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

همکاری «سینماو ادبیات» و انسان شناسی و فرهنگ

«انسان شناسی و فرهنگ» در راستای هدف ترویج روابط بین رشته ای و ایجاد پیوندهایی هر چه بیشتر میان حوزه های مختلف علوم اجتماعی و انسانی و فرهنگ عمومی، همکاری خود را با مجله «سینما و ادبیات» آغاز می کند. این مجله که از معتبرترین مجلات در حوزه های هنر و ادبیات و سینما به شمار می آید از این پس هر هفته یکی از مقالات خود را در انسان شناسی و فرهنگ در اختیار خوانندگان ما قرار می دهد که می توانند از طریق آدرس ارائه شده با مجله تماس گرفته و آن را خریداری نمایند. بر اساس روال انسان شناسی و فرهنگ، مقالات منتخب، در شاخه های مربوط در انسان شناسی و فرهنگ ثبت شده و در صفحه اختصاصی «مجله ادبیات و سینما» در وبگاه ما نیز آرشیو می شوند.

برای ورود به صفحه مربوط روی نام مجله کلیک کنید

«مجله ادبیات و سینما» در انسان شناسی و فرهنگ

همکاران مطبوعاتی دیگر ما و صفخات هر کدام در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ (به ترتیب حروف الفبایی)

۱- آزما

۲- اطلاعات حکمت و معرفت

۳- جهان کتاب

۴- لوموند دیپلماتیک

۵- نمایه تهران

۶- هویس

تذکر: به دلیل تمام نشدن انتقال مطالب از وبگاه قدیمی به وبگاه جدید، مطالب منتشر شده در سایت هر مجله هنوز کامل نیستند به تدریج مطالب قدیمی تر اضافه خواهند شد.