انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هفت اثر کلیدی در جنبش زنان ایران

درس نظریه های انسان شناسی

مرضیه مددی دارستانی

فهرست مطالب

هدف ها و مبارزه زن ایرانی: از انقلاب تا سلطنت مشروطه

زنان پیشگام ایرانی: خدیجه افضل وزیری(دختر بی بی خانم استرآبادی)

نشریات ویژه زنان: سیر تاریخی نشریات زنان در ایران معاصر

ضعیفه:بررسی جایگاه زن ایرانی در عصر صفوی نوشته بنفشه حجازی

جنبش حقوق زنان در ایران، طغیان، افول، سرکوب، از ۱۲۸۰ تا انقلاب۵۷ خاطرات مریم فیروز (فرمانفرمائیان)

زنان زیر سایه پدر خوانده ها

هدف ها و مبارزه زن ایرانی: از انقلاب تا سلطنت مشروطه

در این کتاب با استفاده از اسناد و مدارک نویافته ها، گزارش های روزنامه ها و مجله های آن دوره، تلاش شده است تا ابعاد گوناگون فعالیت ها، هدف ها و مبارزه زن ایرانی در سالهای بین انقلاب مشروطه تا سلطنت رضاشاه توضیح داده شود. این هدف ها برخلاف تصور رایج فقط به حوزه ی سیاست و مشارکت طلبی سیاسی و اجتماعی زنان محدود نمی شد بلکه حوزه ها و عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی زنان را در بر می گرفت. زنان آزاداندیش و ترقی خواه ایران از یکسو تلاش گسترده ای برای دگرگون سازی و نوسازی روابط و مناسبات زن و مرد در محیط های خانواده و جامعه به عمل می¬آورند،افکار،اخلاق،رفتار و عادت های زن ایرانی و…. را نقادی می کردند و جایگزین های مناسب برای آن را ارائه می کردند و از سوی دیگر به مبارزه همه جانبه برای دستیابی به حقوق فردی واجتماعی،مشارکت در حیات سیاسی و اجتماعی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب مشروطه و استقلال و ترقی ایران و… می پرداختند. در این پژوهش هریک از این عرصه ها و زیرمجموعه های آن مورد بررسی قرار می گیرد،روش هایی که زنان برای دستیابی به هدف های خویش به کار می بردند،همکاری و همیاری مردان با آنان برای تحول زندگی زن ایرانی،ضعف ها و قوت های زنان در این مبارزه و همچنین دستاوردهای آنان و موانعی که بر سر راه مبارزه زنان قرار داشت و… توضیح داده می شود.
کتاب شامل دو بخش وهفت فصل است. موضوعات محوری کتاب عبارتند از: مشارکت طلبی زنان، مبارزه و تلاش برای تاسیس مدارس دخترانه، مبارزه برای تغییر فرهنگ مردسالار، حمایت و مشارکن در تاسیس بانک ملی ایران، تحریم کالاهای وارداتی و حمایت از صنایع داخلی، فعالیت زنان مشروطه خواه در مهاجرت و در داخل کشور، حمایت مالی از مبارزه مشروطه خواهان، شرکت زنان در مبارزه ی مسلحانه و سیاسی،هویت زن ایرانی، دستیابی به هویت نو، حق رأی، ورود زن به صحنه تئاتر، اشتغال زنان، تشکل ها و انجمن های زنان، روزنامه ها و مجله های زنان،
زنان تجدد طلب ایرانی در شرایطی برای احقاق حقوق مدنی و تغییر شرایط زندگی زنان به پا خواستند که مردم ایران برای دگرگون سازی و نوسازی سیاسی،اجتماعی،اقتصادی جامعه مبارزه می کردند. به این ترتیب مبارزه زن ایرانی در پیوند با دو نهضت ملی و بین المللی،یعنی مشروطه و جنبش زنان قرار گرفت و باید آن را به عنوان بخشی از این دو نهضت به شمار آورد. زنان ایرانی که در منطقه خاورمیانه پیشرو بودند،اگرچه نتوانستند با تشکل های زنان دیگر کشورها ارتباط گسترده و استواری برقرار کنند اما تحت تأثیر آن قرار داشتند و تلاش می کردند به عنوان بخشی از جنبش جهانی زنان فعالیت کنند.

فایل ورد برای مطالعه ادامه مطلب zanan