انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هستی آیینه

گفتگوی آرش سنجابی با محمدرضا اصلانی
ناشر: اختران

کتاب هستی آیینه درواقع تمام وجوه زندگی محمدرضا اصلانی را به عنوان یک متفکر ارزشمند عرصه‌ی هنر در قالب مصاحبه‌ای دنباله‌دار می‌کاود و در برابر چشم خواننده قرار می‌دهد. این کتاب طی سیزده فصل که هر کدام یک روز دیده شده و درواقع سیزده ده روز در هر روز یا فصل کتاب به وجهی از وجود محمدرضا اصلانی پرداخته، کودکی او – دوران فیلمسازی مستند، فیلمسازی داستانی، وجه شاعری اصلانی، نقاشی او و … از خلال این گفتگوی طولانی با توجه به نوع سؤالات طرح شده و دقت مصاحبه کننده خواننده می تواند دست در دست اصلانی از کوچه‌های کودکی او آن زمان که برخلاف کودکان خُرد از سه سالگی خواندن می‌آموزد. و در گوشه‌ی گنجه‌ی کهنه‌ی خانه پنهان می‌شود تا کتاب بخواند. به دوران نوجوانی و جوانی این کودک ساکت و باهوش پا بگذارد و شاهد اولین بارقه‌های سرودن شعر در او باشد و حضورش در دانشکده‌ی هنرهای زیبا و آموختن نقاشی و سپس سینما و فیلمسازی‌اش و خلق فیلم‌هایی چون شطرنج باد، جام حسنلو و آتش سبز که هر کدام نقطه‌ی عطفی بودند در گونه‌ی سینمایی خاص اصلانی. درواقع این کتاب آیینه‌ایست که زندگی اصلانی را به عنوان یکی از معدود متفکران شاخص عصر ما منعکس می‌کند.

این مطلب پیش از این در مجلۀ آزما منتشر شده  که  بر اساس همکاری رسمی و مشترک با آزما دوباره منتشر می شود.