انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نگارش مردم‌نگاری

در این یادداشت با کتاب نگارش مردم‌نگاری آشنا می‌شویم.

این کتاب نوشته جسیکا اسمارت گولیون و برگردان دکتر منیژه مقصودی و سعدیه صالحی است. برای دیدن فهرست و مقدمه کتاب کلیک کنید.

 

نگارش مردم نگاری