انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نظریه پردازان انسان شناسی فضا(۱) لویس مامفورد

بهنوش شمس الهی

لویس مامفورد، برنامه ریز شهری، مورخ، جامعه شناس، مدافع منطقه، منتقد معماری به عنوان یکی از بزرگترین شهرشناسان قرن ۲۰ شناخته شده است. وی درطول زندگیش مخالف کارهای عمومی در مقیاس وسیع بود واغلب نوشته های او در ارتباط با تاثیر ساختمانها بر روی شرایط انسان و محیط هستند. قابل توجه ترین آثار او ” شهر در تاریخ ” بوده است، که جایزه کتاب ملی را در سال ۱۹۶۱دریافت کرد. مامفورد در تعدادی از دانشگاه های معتبر تدریس می کرد، و بیش از ۳۰ سال به عنوان منتقد معماری برای ” New Yorker ” خدمت کرد. در سالهای بعد، چندین افتخار مهم شامل مدال آزادی ایالات متحده و لقب شوالیه امپراطوری بریتانیا، به او اهدا شد .

مامفورد ۱۹ اکتبر ۱۸۹۵ در فلاشینگ نیویرک متولد شد، در پیاده رویهای آخرهفته با پدربزرگ آلمانی اش، تقریبا با همه بخشهای منهتن آشنا شد. زمانی که او ۲۰ سال داشت، به بررسی و کشف شهر با پای پیاده می پرداخت و از زندگی در شهریادداشت بر می داشت و ساختمانهای شهر، پل ها، خیابانها و نقشه های خیابانها را مطالعه می کرد و نمونه هایی برای یک بررسی زمین شناختی غیرحرفه ای منهتن جمع آوری می نمود. او برخلاف آنهایی که برای یک مدرک تحصیل می کردند، با تمرکز بر روی موضوع های مورد علاقه اش در کالج شهر، دانشگاه کلمبیا و مدرسه جدید تحصیل کرد.

مامفورد اولین کتابش به نام ” The Study of Utopia ” را در سال ۱۹۲۲ منتشر کرد ودر سال ۱۹۲۷ویرایشگرAmerican Caravan شد. در طول آن سالها، اودر بنیان گذاری انجمن برنامه ریزی منطقه ای امریکا همکاری کرد. در دهه ۱۹۵۰ او با Robert Moses علیه طرحهایی برای گذشتن یک جاده ازمیان پارک Washington Square ونیز دیگر پروژه های عظیم نوسازی شهری که بیم داشت کیفیت شهرها را نابود خواهند ساخت، می جنگید.

مامفورد یک مدافع و بشردوست در طول زندگی اش بود و به صحبت کردن علیه بی عدالتی های اجتماعی اعتقاد داشت . در مقالهNew Republic به نام Call to Arms(1938)، و کتابهایش به نام Men Must Act(1939) و Faith for Living(1940)، وی ایالات متحده را برای متعهد شدن جهت کمک به دیگردموکراتها در مقابله با حملات قدرتهای تمامیت خواه برانگیخت.

مامفورد ایالات متحده امریکا را مجبورکرد جهت پیمان به دیگر دموکراتها در دفع حملات قدرتهای تمامیت خواه . پس از جنگ جهانی دوم ، که پسرش در آن کشته شد ، مامفورد علیه بمب اتمی در دانشگاه استنفورد، دانشگاه کالیفرنیای شمالی و دانشگاه پنسیلوانیا سخنرانی کرد. اودرسال ۱۹۵۱در دانشگاه کلمبیا سخنرانیهای Bampton را ارائه داد. در اوایل دهه ۱۹۶۰، مامفورد علیه درگیری ایالت متحده در ویتنام اعتراض کرد،دوپیش از کمیته فرعی سنای امریکا، به تاثیرات منفی نوسازی شهری شهادت داد.
در میان دستاوردهای عظیمش، او در تهیه گزارشهای برنامه ریزی برای شهرها و شهرکها، از Honoluluتا Oxford انگلستان موثر و راهگشا بود. مامفورد ۲۶ ژانویه ۱۹۹۰ در خانه اش واقع در Amenia، در نیویرک فوت کرد. کتابخانه دانشگاه پنسیلوانیا نگهدارنده رسمی نامه ها و مقاله های اوست، و یک وب سایت شامل یک کتاب شناسی از نوشته های او ولیستی ازمنابع بزرگ، دیگر نوشته های مامفورد ایجاد کرده است
http://www.library.upenn.edu/special/mumford

برخی از آثار ارزشمند مامفورد عبارتند از :

(داستان آرمان شهر )The Story of Utopias. New York: Boni and Liveright, 1922.

مطالعه تمدن و معماری امریکایی) (چوب و سنگ:Sticks and Stones: A Study of American Architecture and Civilization.
New York: Boni and Liveright, 1924.

(روزطلایی:پژوهشی درفرهنگ و تجربه امریکایی)The Golden Day: A Study in American Experience and Culture.
New York: Harcourt Brace and Co., 1926.

(هرمان ملویل)Herman Melville. New York: The Literary Guild of America, 1929.

(دهه های قهوه ای: مطالعه هنرها در امریکا)The Brown Decades: A Study of the Arts in America,1865-1895.
New York: Harcourt Brace and Co., 1931.

(فنون و تمدن)Technics and Civilization. New York: Harcourt Brace and Co., 1934.

(فرهنگ شهرها)The Culture of Cities. New York: Harcourt Brace and Co., 1938.

(مردان باید دست به کار شوند)Men Must Act. New York: Harcourt Brace and Co., 1939

( اعتقاد برای زندگی)Faith for Living. New York: Harcourt Brace and Co., 1940.

(جنوب در معماری )The South in Architecture. New York: Harcourt Brace and Co., 1941.

(وضعیت انسان)The Condition of Man. New York: Harcourt Brace and Co., 1944.
(توسعه شهری:مطالعاتی در فروپاشی و بازسازی) City Development: Studies in Disintegration and Renewal.
New York: Harcourt Brace and Co., 1945

در مورد سیاستها و آموزش) (ظوابط برای بقا:جستارها،سخنرانی ها،وادبیاتValues for Survival: Essays, Addresses, and Letters on Politics and Education. New York: Harcourt Brace and Co., 1946.

(خاطرات سبز:داستان گدس)Green Memories: The Story of Geddes. New York: Harcourt Brace and Co., 1947.

(هدایت زندگی)The Conduct of Life. New York: Harcourt Brace and Co., 1951.

(هنروفنون)Art and Technics. New York: Columbia University Press, 1952

(به نام اعتدال)In the Name of Sanity. New York: Harcourt Brace and Co., 1954.

(از زمین تا)From the Ground Up. New York: Harcourt Brace World, 1956.

(تحول انسان)The Transformations of Man. New York: Harper and Row, 1956.

(شهر در تاریخ:آغاز،تحول وچشم اندازهای آن)The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects.
New York: Harcourt Brace and World, 1961.

(بزرگراه و شهر)The Highway and the City. New York: Harcourt Brace and World, 1963.

(چشم انداز شهر)The Urban Prospect. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1968.

(افسانه ماشین)The Myth of the Machine:
Vol. I, Technics and Human Development. New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1967;

(قدرت پنتاگون)Vol. II, The Pentagon of Power. New York: Harcourt Brace Jovanovich,1970.

(تفاسیر و پیش بینی ها )Interpretations and Forecasts 1922-1972. New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1972.

(دریافتها و حمایتها:تاملات برای یک زندگی نامهFindings and Keepings: Analects for an Autobiography. New York: Harcourt
Brace Jovanovich, 1975.

(روزها و کارهای من:وقایع نامه شخصی)My Works and Days: A Personal Chronicle. New York: Harcourt Brace
Jovanovich, 1979.

(خلاصه ای از زندگی:زندگی نامه لویس مامفورد)Sketches from Life: The Autobiography of Lewis Mumford. New York: Dial
Press, 1982.

(مشاور چاپ لویس مامفورد)The Lewis Mumford Reader. Donald L. Miller, ed. New York: Pantheon Books, 1986.

منابع :
http://www.albany.edu

http://www.nd.edu

این مطلب از آرشیو انسان شناسی و فرهنگ بازنشر می شود.