انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست ۱۸۱: مرگ در فضای شهری

انسان‌شناسی و فرهنگ به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند که نشست۱۸۱ ام  یکشنبه‌های انسان‎شناسی و فرهنگ را با عنوان« مرگ در فضای شهری» برگزار می‌کند.

در این نشست خانم هاجر قربانی (کارشناس ارشد پژوهش هنر و پژوهشگر مطالعات مرگ ) درباره «فهم فرهنگی مرگ در فضای شهری» سخنرانی خواهد کرد.

دراین نشست فیلم «همه باید بمیریم» اثر حمیده شریف راد نمایش داده خواهد شد.

زمان نشست : یکشنبه۲۰ بهمن ۹۸ ساعت ۱۶ تا ۱۹
مکان نشست: خیابان ولیعصر، نرسیده به میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات