انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی نشریات معماری و هنر

در ادامه سلسله معرفی هایی که درباره نشریات معماری و هنر در انسان شناسی و فرهنگ منتشر شده بود، گروه جدیدی از این معرفی ها از این پس به انتشار خواهد رسید.

دو فصلنامه معماری ایران

دوفصلنامه معماری و شهرسازی .آخرین شماره:سال دوازدهم، شماره ۴۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۱. موضوع: معماری و شهرسازی

شروع انتشار: تابستان ۱۳۷۹. محل انتشار: تهران تلفن: ۷۰-۲۲۴۲۱۶۶۷ (۰۲۱) نمابر: ۲۲۴۱۷۶۱۰ (۰۲۱)

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، خیابان کچویی، بالاتر از کلانتری، خیابان آسیاب، کوچه یاسمین، شماره ۱،

کدپستی:۱۹۸۳۶۳۵۱۱۳

دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/iranianarch

سایت اختصاصی: www.iranianarch.com نشانی الکترونیک: editor iranianarch.com

مجله علمی منظر

رتبه علمی: علمی – ترویجی (هنر و معماری) . مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر موضوع: هنر، محیط، منظر، شهر، معماری .

محل انتشار: تهران تلفن: ۶۶۹۱۵۸۴۵ (۰۲۱) نمابر: ۶۶۹۱۵۸۳۰ (۰۲۱) نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان دکترقریب، شماره ۲۳

سایت اختصاصی: www.manzar-sj.com

نشانی الکترونیک: manzar.magazine gmail.com

 

فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری

علمی – پژوهشی (علوم انسانی) محل انتشار: مرودشت تلفن: ۳۳۱۱۱۵۰ (۰۷۲۸) نمابر: ۳۳۱۱۱۷۲ (۰۷۲۸) نشانی: مرودشت، کیلومتر ۳ جاده تخت جمشید، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

سایت اختصاصی: journals.miau.ac.ir نشانی الکترونیک: upm miau.ac.ir

 

فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی Journal of Studies On Iranian – Islamic City

علمی – پژوهشی (هنر و معماری) محل انتشار: تهران تلفن: ۲-۶۶۹۷۰۹۰۱ (۰۲۱) نمابر: ۶۶۹۷۰۹۰۳ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین چهار راه ولی عصر(عج) و خیابان فلسطین، ابتدای خیابان شهید برادران مظفر جنوبی (صبای جنوبی)، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

سایت اختصاصی: www.icas.ir نشانی الکترونیک: j_iranianislamiccity icas.ir

 

فصلنامه نگره

فصلنامه هنرهای ایرانی اسلامی با گرایش هنرهای تجسمی دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری)

آخرین شماره:سال هفتم، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۱. محل انتشار: تهران . تلفن: ۶۶۷۴۱۸۸۰-۰۲۱ نمابر: ۶۶۷۲۳۳۳۷-۰۲۱

نشانی: تهران، خیابان جمه.ری اسلامی ، نرسیده به چهارراه اسلامبول، خیابان بابی ساندز، پلاک ۳۴، دانشکده هنر دانشگاه شاهد کدپستی:۱۱۳۱۶۹۷۶۱۱ سایت اختصاصی: shahed.ac.ir نشانی الکترونیک: negarehj-artshahed.ac.ir

 

فصلنامه هنرهای نمایشی و موسیقی

فصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) آخرین شماره ۴۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ . محل انتشار: تهران

تلفن: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نمابر: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نشانی: تهران، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا سایت اختصاصی: jfadram.ut.ac.ir نشانی الکترونیک: fineartjut.ac.ir

فصلنامه فضای جغرافیایی Geographic Space

علمی – پژوهشی (علوم انسانی) محل انتشار: اهر تلفن: ۲۲۳۷۶۳۱ (۰۴۲۶) نمابر: ۲۲۳۷۶۳۱ (۰۴۲۶)

نشانی: اهر، کیلومتر ۲ جاده اهر، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، کتابخانه مرکزی، دفتر فصلنامه فضای جغرافیایی

صندوق پستی: اهر، ۳۳۸-۵۴۵۱۵

سایت اختصاصی: www.yektawebsite.ir/~geospace نشانی الکترونیک: info geographic-space.ir

http://www.magiran.com/honar-ha-ye-ziba

 

فصلنامه هنرهای زیبا

فصلنامه با موضوع: هنرهای تجسمی، شهرسازی، معماری، نمایشی، موسیقی دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) آخرین شماره:شماره ۳۹، پاییز ۱۳۸۸. محل انتشار: تهران تلفن: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نمابر: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نشانی: تهران، دانشگاه تهران دانشکده هنرهای زیبا صندوق پستی: تهران، ۶۴۵۸-۱۴۱۵۵ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/honar-ha-ye-ziba سایت اختصاصی: jhz.ut.ac.ir نشانی الکترونیک: fineartjut.ac.ir