انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی مجموعه آب بلده(مجموعه قنوات بلده) فردوس به بهانۀ ثبت جهانی پروندۀ قنات ایرانی

پرونده قنات ایرانی به عنوان بیستمین اثر میراث فرهنگی ایران در چهلمین اجلاس میراث جهانی یونسکو (اجلاس ۲۰۱۶ استانبول)، ثبت شد. این پروندۀ زنجیره‌ای، شامل ۱۱ قنات از مناطق مختلف ایران، هریک دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی از دانش‌های بومی ایرانیان در حوزۀ استحصال، انتقال و توزیع آب می‌باشد. این اثر بر اساس دو معیار(از ۶ معیار فرهنگی) کمیته میراث جهانی، شامل: ۱- گواهی بی‌همتا یا دست‌کم استثنایی بر یک سنت فرهنگی ۲- نمونه‌ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحله مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد در فهرست میراث جهانی قرار گرفت. این قنات‌ها عبارتند از: قنات‌های زارچ و حسن آباد مهریز در استان یزد، قنات ابراهیم آباد اراک در استان مرکزی، قنات قصبه گناباد خراسان رضوی، آب بلده فردوس در خراسان جنوبی، قنات‌های میمه و وزوان و قنات دوطبقه اردستان در استان اصفهان، جوپار، اکبر آباد و قاسم آباد بروات در استان کرمان. به این بهانه معرفی مختصری از مجموعه آب بلده فردوس واقع در خراسان جنوبی می‎پردازیم :

این مطلب را کاظم مختارنیا همکار گروه خراسان انسان شناسی و فرهنگ تهیه کرده است.

فایل کامل را دریافت کنید.

ghanat-balade