انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

«مشروطه و تاریخ مردم» در هفتاد و هفتمین یکشنبه انسان شناسی و فرهنگ

پوستر: محسن صف‌شکن- هفتاد و هفتمین نشست یکشنبه های انسان شناسی و فرهنگ با عنوان «مشروطه و تاریخ مردم» در روز یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ در پژوهشگاه فرهنگ٬ هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. در این نشست که از ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر است٬ فیلم مستند «مشروطه اصفهان» ساخته آقای فرهاد بردبار به نمایش در می آید. سخنرانی این نشست توسط آقای دکتر داریوش رحمانیان (پژوهشگر تاریخ و استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران) با عنوان «انقلاب مشروطه و «مردم نامه نویسی» » انجام خواهد شد.

مکان: میدان ولی عصر، خیابان ولی عصر، خیابان دمشق، شماره ۹، پژوشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

زمان: ساعت ۴ تا ۷ بعداز ظهر یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

برنامه راس ساعت ۴ بعد از ظهر شروع می شود، لطفا یک ربع پیش از شروع، در محل حاضر باشید.

ورود برای عموم آزاد است.

بیشتر در این باره:

درباره آقای دکتر داریوش رحمانیان
چکیده سخنرانی:

انقلاب مشروطه و «مردم‌نامه‌نویسی»[*]

دکتر داریوش رحمانیان

پیدایش روند بلوغ و برآمدن «مردم» و مردمی شدن سیاست و فرهنگ و اقتصاد یکی از شاخصه‌های اصلی مدرنیته و عصر جدید است. بر اثر روند مزبور اندیشه‌ی تاریخی و تاریخنگاری نیز دچار تحولات شگرفی شد و از دام اشراف‌گرایی و نخبه‌گرایی و به‌طور کلی از محدوده تنگ سیاست به‌در آمد و یا به تعبیر دقیقتر شروع به در آمدن کرد. پیدایش مردم‌گرایی در حوزه‌ی تفکر تاریخی به درجات در تحول فکر سیاسی و به تبع وقوع جنبشها و انقلابات دموکراتیک عصر جدید اثرگذار بود. از انقلابهای انگلستان سده‌ی ۱۷م تا انقلاب فرانسه و سپس انقلابهای سده‌ی ۱۹م می‌توان اثر یا تأثیر یادشده را ردیابی و دنبال کرد. در گفتار حاضر از یک سو به پیدایش تحولات مربوطه در فکر تاریخی و سیاسی ایرانی پیشامشروطه به‌عنوان یکی از تحولات فکری اثرگذار در وقوع انقلاب مشروطه و از سوی دیگر به تأثیر انقلاب مشروطه در تحول فکر تاریخی و تاریخنگاری ایرانی می‌پردازیم.

 

[*] اصطلاح «مردم‌نامه» را دکتر داریوش رحمانیان بدل از ترجمه تحت اللفظی اصطلاح People’s History یا همان تاریخ مردم وضع کرده است. برای مطالعه در این باب و نیز پیشینه وضع و شرح این اصطلاح می‌توان به مقالات زیر از ایشان مراجعه کرد:

« انقلاب و مردم نامه نویسی ( سخنی پیرامون تجدد فکر تاریخی در عصر جدید ) ، ماهنامه ی سوره ، ش ۴۸ و ۴۹ ، ۱۳۸۹ ه.ش

« پیدایش تاریخ اجتماعی » ، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا ، ش ۱۱۲ ، شهریور ۱۳۸۶ ه.ش

« نخستین مردم نامه نویس » ، مهر نامه ، سال اول ، ش ۴ ، مرداد ۱۳۸۹ ه.ش

« پیوستگی اندرز نامه نویسی با استبداد » ، مهر نامه ، سال اول ، ش ۶ ، آبان ۱۳۸۹ ه.ش