انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مراکز مطالعات شهری (۲)

مرکز مطالعات شهری و منطقه ای دانشگاه کارولینای شمالی

مرکز مطالعات شهری و منطقه ای دانشگاه کارولینای شمالی(University of North Carolina) (UNC) در سال ۱۹۵۷ بنیانگذاری شده و در نوع خود یکی از قدیمی ترین مراکز تحقیقاتی دانشگاه محور است. از اهداف مهم مرکز ترویج و حمایت از UNC در منطقه ی چپل هیل (Chapel Hill)، انجام تحقیقات کاربردی با کیفیت بالا در حوزه ی شهری و پراختن به موضوعات مرتبط با سیاست و برنامه ریزی روستایی و منطقه ای است. این تحقیقات به ایجاد جوامع پایدار و سالم در سراسر کشور آمریکا و جهان کمک می رساند. مرکز در پی تولید دانش جدید در مورد مسائل و فرآیندهای منطقه ای و شهری، راه حل ها و در نهایت ارتقاء شرایط زندگی در جامعه است. این هدف با همکاری اساتید دانشکده و دانشجویان فارق التحصیل در پروژه های تحقیقی چند رشته ای و وسیع و همچنین پروژه های کوچکتر و متمرکزتر، به انجام می رسد. در واقع مرکز با حمایت از پژوهشگران و مرتبط ساختن آنها با نمایندگی های دولتی، نقش حیاتی را در مرتبط ساختن دانشگاه با تلاشهای جاری در جهت حل مسائل اجتماعی معاصر، ایفا می کند.

بسیاری از سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی نیازمندیهای پژوهشی همچون گردآوری و تحلیل داده های پایه ای در مورد شرایط شهری و منطقه ای؛ مشتریان در حال بررسی و مشتریان احتمالی و تفسیر و توجیه نیازهای آنان؛ تعریف و تشخیص مسائل؛ بررسی تأثیرات برنامه ها؛ و پیش بینی روندهای شهری و منطقه ای، دارند. مرکز این نیازها را با علایق و تخصصهای همکاران دانشگاهی خود – یک گروه بین رشته ای از پژوهشگران دانشگاه کارولینای شمالی که هر یک در زمینه های مربوطه سرپرست هستند – تطبیق می دهد.
مرکز مطالعات شهری و منطقه ای میزان گسترده ای از تحقیقاتی کاربردی و پایه ای که توسط مؤسسات و نمایندگی ها و حکومتهای ایالتی، فدرالی و محلی حمایت می شود را هدایت می کند. این مرکز تا به حال به موضوعات مختلفی همچون جرم و جنایت شهری، توسعه ی اجتماعی و مسکن، فقر، مخاطرات طبیعی، برنامه ریزی ساحلی، افزایش سطح آب و تغییرات آب و هوایی، حفاظت از محیط زیست، استفاده از زمین، مدیریت رشد، توسعه ی اقتصادی و مسائل حمل و نقلی، پرداخته است. مرکز نه تنها اعتبار گسترده ای را برای پژوهش عالی به ارمغان آورده بلکه پیشنهادات و توصیه های آن بارها بر سیاست شهری و تصمیمات برنامه ریزی در سراسر کارولینای شمالی و ایالات متحده، تأثیر گذار بوده است. اخیرا مرکز برنامه ای را در مورد شهرهای چینی آغاز کرده و ائتلافی از محققین دانشگاه پکن (Peking) فراهم آورده تا توسعه ی شهری و مشکلات برنامه ریزی مرتبط با رشد غیر عادی چین را مطالعه کنند.

برنامه ها:

رشد هوشمند و اقتصاد جدید:
رشد هوشمند در پاسخ به اثرات منفی گسترش حومه های شهری و پراکندگی شهرها و مناطق که با مشکلات تراکم ترافیک، آلودگی هوا و آب و خاک، مصرف بی رویه ی منابع و کاهش کیفیت زندگی گره خورده، شکل گرفته است.
در همین زمان اقتصاد جدید – با شبکه ی کامپیوترهای شخصی و اینترنت در هسته ی آن – به صورت رادیکال در حال تغییر شیوه های تجاری شرکتها، ارتباطات بین کارگران و کارخانه ها و موقعیت و جایگاه محل کار و بازار است. این تغییرات دلالتهایی برای ساختار فضایی کلانشهر، طراحی شهری و آینده ی شهرها و جوامع روستایی دارند.

برنامه ی حمل و نقلی کارولینا:
برنامه ی حمل و نقلی کارولینا، یک برنامه ی آموزشی و پژوهشی بین رشته ای است. این برنامه بر مطالعه ی برنامه ریزی حمل و نقل، ترانزیت، حمل و نقل غیر موتوری و الگوهای بهره برداری از زمین و تأثیرات آن بر سلامت، محیط زیست، انرژی و توسعه ی اقتصادی در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و جهانی، تمرکز دارد.
برنامه ی حمل و نقلی کارولینا (CTP) رو به پیشرفت بوده و انتشارات داوری شده گویای این هستند که این برنامه شناخت گسترده ای را نسبت به پژوهشهای حمل و نقلی کسب کرده است. برنامه ی حمل و نقلی توانسته از منابع موجود بهره گرفته و از طریق کمک هزینه ی تحریری رقابتی وجوه پژوهشی خود را تأمین کند و اسناد محکمی را در مجله های بازبینی شده ی همتا منتشر سازد. سیاستگذاران و جامعه ی عمومی به UNC به عنوان سرچشمه ی پژوهشهای حمل و نقلی و محلی برای رشد سیاسی نگاه می کنند. دانشجویانی که به منظور فعالیت در برنامه های کارشناسی ارشد و دکتری متمرکز بر حمل و نقل به خدمت گرفته می شوند، به گونه ی چشمگیری از سطح بالایی برخوردارند. اعضای هیئت علمی CTP و کارکنان پژوهشی به دنبال ایجاد خدمات حرفه ای از طریق فعالیت در کمیته های دانشگاههای ملی هستند و مقاله هایی را برای مجله های حمل و نقل ویرایش و بررسی می کنند.
CTP یک تلاش توأم با همکاری مشترک میان مرکز مطالعات شهری و منطقه ای (CURS) و گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل (UNC-CH) است. UNC-CH در ناحیه ی مثلث تحقیقاتیِ پیدمنت (Piedmont) کارولینای شمالی واقع شده است. این ناحیه در بین ۱۰۰ مرکز کلانشهری بزرگ ایالات متحده در زمینه ی تعداد دانشجویان دکتری ، دانشمندان و مهندسان، مقام اول را داراست و همچنین یکی از زیست پذیرترین نواحی شهری کشور به شمار می آید. چندین دانشگاه مهم و بیش از ۱۲ شرکت جهانی بیوتکنولوژی، داروسازی و نرم افزاری در این منطقه واقع شده اند.
بخشی از امکانات و تسهیلات تحقیقاتی دولتی و صنفی در ارتباط نزدیکی با دانشگاه قرار دارند. مرکز مطالعات شهری و منطقه ای، دانشگاه کارولینای شمالی و دانشگاه دوک (Duke) در کنار یکدیگر مثلث دانشگاهیِ گروه حمل و نقل را تشکیل می دهند. این همکاری به دانشجویان CTP این امکان را می دهد تا در رشته های موجود در هر سه نهاد ثبت نام کرده و ملزومات مدرک UNC-CH را تکمیل کنند. موقعیت و مشارکتهای CTP دانشجویان را مستعد بهره گیری از منابع و فرصتهای غنی برای پژوهش، دوره ی انترنی و استخدام می کند.

برنامه ی مطالعه بر شهرهای چین:
برنامه ی مطالعه بر شهرهای چین (PCC) ابتکاری از سوی مرکز مطالعات شهری و منطقه ای و گروه شهر و برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه کارولینای شمالی است. هدف از این برنامه رسیدن به شناخت بهتر در مورد تأثیراتی است که شهرنشینی سریع بر محیط طبیعی و ساخته شده ی چین داشته است، به علاوه این برنامه در پی کشف فرآیندهایی است که این رشد بی سابقه را متساوی تر، شفاف تر و به لحاظ اجتماعی و محیطی پایدارتر سازد. PCC برنامه های تحقیقی، آموزشی و یادگیری را هدایت می کند که نیازهای ضروری چین را متناسب با تخصصهای تکنیکی جدید، تحلیل سیاسی و تحقیقات کاربردی در تمامی زمینه های مرتبط با برنامه ریزی و مدیریت شهری، می سازد. PCC با مؤسسات و فعالین چینی در جهت تسهیل توسعه ی شبکه های آموزشی و پژوهشی، همکاری می کند. برنامه ی مرتبط با شهرهای چین یک ابتکار مشترک از سوی مرکز و دانشگاه و یکی از قدیمی ترین و معتبرترین برنامه های برنامه ریزی شهری در جهان به شمار می آید.

تحقیقات:
پروژه های تحقیقاتی که مرکز مطالعات شهری و منطقه ای از ابتدای تأسیس خود انجام داده حول این موضوعات هستند: توسعه ی اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، توسعه ی اجتماعی و مسکن، فقر / عدالت، توسعه ی پایدار، حمل و نقل، منابع تحقیقاتی. در این بخش و با توجه به گستردگی حوزه های تحقیقاتی مرکز، به پروژه هایی که اخیرا در بخش توسعه ی پایدار صورت گرفته است پرداخته می شود.

توسعه ی پایدار:
ارتباط میان مدلهای اقتصادسنجی و نمونه های خلیج چساپیگ (Chesapeake) و هماهنگ سازی در جهت حمایت از طرح توسعه ی ایالت مریلند (Maryland)، نیکهیل کازا (Nikhil Kaza). در سال ۲۰۰۷ مرکز ملی رشد هوشمند در دانشگاه مریلند از شبکه ی علمی و فنآوری مشترک وزارت حفاظت از محیط زیست (EPA ) (Environment Protection Authority) کمک هزینه ای برای توسعه ی پایدار با این عنوان دریافت کرد: ” واقعیت بررسی – تجسم یک مریلند پایدار.” . این کمک هزینه به مرکز امکان این را می دهد تا توسعه ی مدلهای بارگیری مواد مغذی در خلیج چساپیگ و مصرف انرژی در مناطق مسکونی را در یک سناریوی برنامه ریزی منطقه ای، مورد بررسی و آزمون قرار دهد. پروژه همانگونه که طرح ریزی شده بود پیش رفته است اما این پروژه همچنین مدلهای اقتصادسنجی را به یکدیگر مرتبط می سازد که برای پروژه ی متمم نمونه ی خلیج چساپیگ شکل گرفته اند و بدین ترتیب تأثیرات متفاوت سناریوهای جمعیتی و اقتصادی فهمیده خواهد شد.
توسعه ی یک چارچوب مدیریتی بین دولتی برای بازیابی پایدار پس از بلایای فاجعه آمیز، یان سانگ ((Yan Song. این تحقیق از بررسی های زلزله ی ۲۰۰۸ ونچوآن (Wenchuan) – که ۴۶ میلیون نفر در غرب چین را درگیر خود ساخت، جان بیش از ۸۸ هزار نفر را گرفت و اقتصاد بخش وسیعی از استان سیچوآن (Sichuan) را فلج کرد – استفاده می کند تا به دو هدف اصلی دست یابد: پیشبرد فهم نظری از فرآیند مدیریت بازیابی پس از فاجعه و توسعه ی یک چارچوب مدیریتی برای هماهنگ سازی نمایندگی ها در یک ساختار دولتی سه لایه که چالش های بهبود پس از حوادث فاجعه بار را مد نظر دارد. پرسش کلی تحقیق این است که: نقشها و فعالیتهای مناسب دولتی که بازیابی پایدار، سریع، کارآمد و مساوی پس از فاجعه را تضمین می کنند، چه مواردی را در بر می گیرند؟ طرح پژوهشی پیشنهادی، بازبینی کیفی برنامه ریزی بازیابی و استراتژیهای مدیریتی در سطوح کشوری، استانی و محلی پس از زلزله ی ونچوآن و یک پیمایش خانواری برای جمع آوری اطلاعات در مورد اثر بخشی برآمدهای سیاست بازیابی را شامل می شود. این تحقیقات سه سطح دولتی مدیریت بازیابی را مطابق با سه موضوع فراگیر مشاهده، هدایت و منابع ارزیابی کرده و مجموعه ای از ۷ عملکرد مدیریت بازیابی را ایجاد می کند. یک تیم چند نسلی و دو زبانه از محققین تجارب گسترده ای در پژوهش و مدیریت بهبود و بازسازی پس از حوادث فاجعه انگیز دارند و به علاوه از تخصص قابل ملاحظه ای در زمینه ی شهرسازی چینی، مدیریت رشد و سیاست استفاده از زمین، برخوردارند.

برنامه ریزی ابتکاری کاهش مخاطره، دیوید برور (David Brower) و تاد اون (Todd Owen). هدف فراگیر این پروژه کمک به جوامع برای برآوردن نیازهای برنامه ریزی دولتی و فدرالی برای کاهش مخاطره است. تمرکز این پروژه بر نواحی است که در آنها بسیاری از جماعتها با طرحهای داخلی و بویژه ارزیابی خطر در کشمکش هستند. ارزیابی خطر یک بخش انتقادی از فرآیند برنامه ریزی کاهش خطر است که به دو دلیل شکل گرفته: (۱) فراهم آوردن اطلاعات حیاتی در حوزه ی محلی که به دریافتی واقعی تر از موقعیت مخاطره کمک رسانده و به گروه کمک می کند تا برنامه های منسجم تری را طرح ریزی کنند. (۲) ایجاد اطلاعات مهم برای برنامه ریزان دولتی که دریافت جامع تری را از آسیب پذیری کل دولت و هر یک از واحدهای برنامه ریزی محلی، در اختیار آنان قرار می دهد. این برنامه همچنین با هدف گردآوری اطلاعات و بازخوردهایی طراحی شده که برای ایجاد کمکهای تکنیکی با کیفیت بالا در جهت توسعه ی برنامه های محلی کاهش مخاطره، مورد نیاز هستند.

آدرس وبسایت :
http://curs.unc.edu